OpenXR výkon

na HoloLens 2 existuje několik způsobů, jak odesílat data složení prostřednictvím xrEndFrame , což může vést k následnému zpracování a znatelnému postihu výkonu.

Chcete-li se vyhnout špatnému výkonu, odešlete jednu s následujícími charakteristikami:

Pro lepší výkon zvažte následující: