Vyjměte

Vyjměte

Tento ovládací prvek umožňuje přesun objektů do a z předdefinovaných pozic, aby bylo možné vytvářet palety, poličky a navigační panely.

Funkce

  • Podporuje libovolný počet poloh a rozložení Docker (funguje skvěle s GridObjectCollection ).
  • Ukotvené objekty automaticky přesunout jinam, aby místo pro nové objekty byly místo
  • Objekty se škálují podle ukotveného prostoru a při přetahování mění velikost na jejich původní pozici.

Začínáme s Dock

  • Vytvořte GameObject pomocí součásti Docker a přidejte do ní některé podřízené položky GameObjects.
  • Přidejte komponentu DockPosition do všech podřízených objektů.
  • Přidejte komponentu ukotvit do libovolného počtu objektů ve scéně, abyste je mohli ukotvit. Musí mít ObjectManipulator také komponentu a kolidující modul.
  • Volitelné: použijte k ukotvení k automatickému rozložení DockPositions.

Požadavky

  • Každý objekt ukotvit musí mít kolizi s ObjectManipulator nebo ManipulationHandler .
  • Chcete-li, aby se objekt při načtení scény připustil, přiřaďte ho k vlastnosti ukotveného objektu DockPosition.

Jak to funguje

Komponenta ukotvit je založena na událostech manipulace, aby bylo možné přetahovat objekty na konkrétní pozice ukotvené a neukotvené. Umístění je určeno nejbližším překrývajícím se aktivované DockPosition k přetaženému objektu, takže oba objekty musí mít pro aktivaci triggeru kolidující objekty.