Služba lost tracking

Lost Tracking

Služba Lost Tracking Extension Service HoloLens animovaný vizuál stylu prostředí pro stav ztráty sledování.

Jak používat rozšíření pro sledování ztráty

V části Profil MRTK přidejte do rozšíření službu Lost Tracking Service. Přiřaďte DefaultLostTrackingServiceProfile, což zahrnuje LostTrackingVisualPrefab.

Rozšíření pro sledování ztráty