Kontrolery

Řadiče jsou vytvářeny a zničeny automaticky poskytovateli vstupu. Každý typ kontroleru má několik fyzických vstupů definovaných typem osya oznamuje nám datový typ vstupní hodnoty (digitální, jednoduché osy, duální osa, šest DOF,...) a vstupní typ (stisknutí tlačítka, aktivační událost, ukazatel na palec, prostorový ukazatel,...) popisující počátek vstupu. fyzické vstupy jsou namapovány na vstupní akce prostřednictvím profilu mapování vstupu kontroleruv rámci vstupního profilu systému v součásti Mixed Reality Toolkit.

Mapování vstupu kontroleru