Shader Pulse

MRTK_SpatialMesh_Pulse

Pomocí shaderu Pulse můžete animovat vizuální pulsní efekt přes obnovu povrchu, kloubovou mřížku nebo jakoukoli jinou síť.

Shader a materiál

Následující materiály SR_Triangles shaderu použít. Můžete nakonfigurovat různé možnosti, jako je barva výplně, Barva čáry a barva Pulse.

  • MRTK_Pulse_SpatialMeshBlue. mat
  • MRTK_Pulse_SpatialMeshPurple. mat
  • MRTK_Pulse_ArticulatedHandMeshBlue. mat
  • MRTK_Pulse_ArticulatedHandMeshPurple. mat

Požadavky

v případě příkladu prostorové sítě se ujistěte, že MRTK_Pulse_SpatialMeshBlue. mat nebo MRTK_Pulse_SpatialMeshPurple. mat se přiřadí v rámci objektu MixedRealityToolkit – > profil pro sledování prostorových dat – > zobrazit Nastavení > viditelný materiál.

v případě příkladu se ujistěte, že je v ArticulatedHandMesh. prefab přiřazená tato MRTK_Pulse_ArticulatedHandMeshBlue. mat nebo MRTK_Pulse_ArticulatedHandMeshPurple. mat, které by měly být přiřazeny v MRTK Nastavení – na vstupu-ruční >> sledování > sítě prefab.

Jak to funguje

Shader ok používá UVs k namapování Pulse v mřížce a ke zmizení zápěstí. Shader pro obnovu povrchu používá pozice vrcholu k namapování Pulse.

Příklad prostorové mřížky – PulseShaderSpatialMeshExample. Unity

podobně jako v prostředí HoloLens 2 se můžete rozmístit a vzduchem tak, aby se na prostorové mřížce vygeneroval efekt pro pohon. Ukázková scéna obsahuje objekt ExampleSpatialMesh, který je testem dat prostorové mřížky pro herní režim Unity. Tento objekt bude na zařízení zakázaný a skrytý.

Skript PulseShaderSpatialMeshHandler. cs vygeneruje efekt Pulse na prostorové mřížce na pozici místa, kde má hodnotu true. Auto PulseVlastnost lze také nastavit na hodnotu true v samotném materiálu pro opakující se animaci. V příkladu scény se tento skript připojí k PulseShaderSpatialMeshParent Prefab. Na tento Prefab se odkazuje v profilu sledování prostorů prostřednictvím vlastnosti prostorové mřížky prostředí Runtime. Během modulu runtime jsou instance a PulseShaderSpatialMeshParent Prefab a přidány do hierarchie prostorové mřížky (pouze na zařízení, toto chování nelze v editoru pozorovat).

Příklad ruční sítě – PulseShaderHandMeshExample. Unity

Tato příklad scény znázorňuje vizualizaci mřížky pomocí shaderu Pulse. když zařízení HoloLens zjistí ruku, aktivuje se animace pulse. Tato vizuální zpětná vazba může zvýšit spolehlivost interakce uživatele.

Skript PulseShaderHandMeshHandler. cs vygeneruje pulsový efekt u přiřazeného materiálu. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuta možnost ' Pulse na detekci '.