Teleport hotspot

HotSpot teleport je součást, kterou můžete přidat do vaší gameobject, abyste měli jistotu, že se uživatel bude při teleport do tohoto umístění vymezit určitou polohou a orientací.

Využití

Jak vytvořit teleport hotspot

Chcete-li vytvořit hotspot teleport, přidejte komponentu TeleportHotspot do objektu, který má také komponentu kolidovat.

Komponenta teleport hotspot

Nyní indikátor ukazatele teleport změní barvu, pokud je směrována přes TeleportHotspot. Když se akce teleport v rámci hotspotu dokončí, uživatel se teleport do středu TeleportHotspot.

Pokud je příznak Změna orientace zaškrtnutý, bude orientace uživatele odpovídat teleport hotspotu.

Příklad hotspotu teleport