Aktualizace shaderů

Počínaje verzí 2.6.0 se shadery MRTK licebuje prostřednictvím MRTK. Soubor Shaders.sentinel. Při upgradu na novou verzi MRTK se může zobrazit následující zpráva.

Výzva k aktualizaci shaderů

Výběr ano instruuje MRTK, aby přepíše obsah prostředků > MRTK > shadery nejnovější verzí. Výběrem možnosti Ne zachováte aktuální soubory. Ignore vytvoří soubor ( IgnoreUpdateCheck.sentinel ) v shaderech > MRTK prostředků, který potlačí budoucí kontroly aktualizací > shaderu.

Důležité

Při přepsání souborů shaderu dojde ke ztrátě všech vlastních úprav. Před upgradem nezapomeňte zálohovat všechny upravené soubory shaderu.

Pokud je projekt nakonfigurovaný tak, aby se používá kanál URP (Universal Render Pipeline) – dříve Lightweight Render Pipeline ( UTILITYRP), znovu spusťte Mixed Reality > Toolkit > Utilities Upgrade > MRTK Standard Shader for Lightweight Render Pipeline.

Na adrese je také možné kdykoli vyhledat aktualizace shaderu pomocí funkce Mixed Reality Toolkit Utilities Check for Shader Updates (Kontrola aktualizací shaderu) v editoru > > > Unity.

Kontrola aktualizací shaderu

Kontrola aktualizací shaderu ignoruje soubor a umožňuje aktualizaci IgnoreUpdateCheck.sentinel shaderu na vyžádání.

Poznámka

Kontrola aktualizací shaderu se při importu souborů MRTK .unitypackage nevyžaduje.