Aktualizace shaderů

Počínaje verzí 2.6.0 se shadery MRTK licebuje prostřednictvím MRTK. Soubor Shaders.sentinel. Při upgradu na novou verzi MRTK se může zobrazit následující zpráva.

Výzva k aktualizaci shaderů

Výběr ano instruuje MRTK, aby přepíše obsah prostředků MRTKshadery nejnovější verzí. Výběrem možnosti Ne zachováte aktuální soubory. Ignore vytvoří soubor ( ) v shaderech MRTKprostředků, který potlačí budoucí kontroly aktualizací shaderu.

Důležité

Při přepsání souborů shaderu dojde ke ztrátě všech vlastních úprav. Před upgradem nezapomeňte zálohovat všechny upravené soubory shaderu.

Pokud je projekt nakonfigurovaný tak, aby se používá kanál URP (Universal Render Pipeline) – dříve Lightweight Render Pipeline ( PŘIP), znovu spusťte Mixed RealityToolkitUtilitiesUpgrade MRTK Standard Shader for Lightweight Render Pipeline( Upgrade MRTK Standard Shader for Lightweight Render Pipeline ).

Na adrese je také možné kdykoli vyhledat aktualizace shaderu pomocí nástroje Mixed RealityToolkit Kontrola aktualizací shaderu v editoru Unity.

Kontrola aktualizací shaderu

Kontrola aktualizací shaderu ignoruje soubor a umožňuje aktualizaci shaderu na vyžádání.

Poznámka

Při importu souborů MRTK .unitypackage není nutná kontrola aktualizací shaderu.