Hello, Android s více obrazovkami

V tomto průvodci dvěma částmi rozbalíte aplikaci Phoneword, kterou jste vytvořili v průvodci dobrým a Androidem, ke zpracování druhé obrazovky. Tímto průvodcem zavedete základní stavební bloky aplikací pro Android a podrobně hlubší v architektuře Android, když vyvíjíte lepší porozumění struktuře a funkčnosti aplikací pro Android.

Část 1: Rychlý start

V první části této příručky přidáte druhou obrazovku do aplikace Phoneword, abyste udrželi přehled o historii čísel volaných z aplikace. V konečné aplikaci se zobrazí druhá obrazovka se seznamem historie volání.

Část 2: Podrobné informace

V druhé části tohoto dokumentu si prohlédnete, co jste sestavili, a zabývá se architekturou, navigací a dalšími novými koncepty pro Android, ke kterým došlo.