Tlačítka v Xamarin.Androidu

Třída slouží k reprezentaci různých stylů tlačítek na Button obrazovkách Androidu. Tato část představuje různé možnosti práce s tlačítky v Xamarin.Android:

  • Přepínač umožňuje uživateli vybrat jednu možnost ze sady.

  • ToggleButton umožňuje uživateli překlopit (přepnout) nastavení mezi dvěma stavy.

  • CheckBox je speciální typ tlačítka, který je možné zaškrtnuté nebo nezaškrtnuté, aby bylo možné označit jeden ze dvou možných stavů.

  • Můžete také vytvořit vlastní tlačítko, které místo textu používá obrázek.