GridViewPager

Ukázka GridViewPager ukazuje, jak implementovat navigační vzor výběru 2D pro Android Wear.

Příklad snímku obrazovky GridViewPager na čtvercové obrazovce

Nejprve do projektu přidejte balíček NuGet Xamarin Android Wear Support.

XML rozložení vypadá takhle:

<android.support.wearable.view.GridViewPager xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/pager"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:keepScreenOn="true" />

VytvořteGridPagerAdapter (nebo podtřídu, napříkladFragmentGridPagerAdapter k poskytování zobrazení, která se mají zobrazit při navigaci uživatele.

Ukázkový adaptér ukazuje, jak implementovat požadované metody, včetně přepsání pro , , a GetColumnCountGetBackground . GetFragment

Podle následujícího příkladu adaptér upejte:

pager.Adapter = new SimpleGridPagerAdapter (this, FragmentManager);