Úpravy NuGet metadat

Pomocí možností projektu můžete upravit NuGet metadat pro multiplatformní knihovny.

Typy projektů knihovny (například PCL, .NET Standard nebo nový typ projektu NuGet) mají v okně Možnosti NuGet oddíl Project.

Část Metadata konfiguruje hodnoty použité v souboru manifestu .nuspec NuGet balíčku.

Požadované informace

Karta Obecné obsahuje čtyři pole, která je nutné zadat, aby se vygeneroval NuGet balíček:

NuGet metadata požadovaného balíčku

  • ID – identifikátor balíčku, který by měl být jedinečný v rámci NuGet.org (nebo bez ohledu na to, kde bude balíček distribuován). Postupujte podle těchto pokynů a používejte pouze znaky platné v adrese URL (bez mezer a vyhněte se většině speciálních znaků).
  • Verze – zvolte číslo verze, které NuGet pravidly pro NuGet verzí.
  • Autoři – seznam názvů oddělených čárkami.
  • Popis – přehled funkcí balíčku, které se zobrazí, když uživatel balíček vybere.

Poznámka

Při vytváření nových verzí pro distribuci nezapomeňte zvýšit číslo verze pro NuGet jiným uživatelům.

Další informace najdete v referenčních informacích k požadovaným elementům a také v podrobných pokynech k výběru jedinečného identifikátoru balíčku a nastavení čísla verze a nastavení typu balíčku.

Důležité

Všechna pole na této kartě musí být zadaná. Jinak se zobrazí chybová zpráva: Projekt neobsahuje metadata NuGet proto se NuGet balíček. NuGet metadata balíčku je možné zadat v části Metadata v Project možnosti.

Volitelná metadata

Karta Podrobnosti obsahuje volitelná pole, která se mají zahrnout NuGet souboru manifestu balíčku.

NuGet volitelného okna metadat balíčku

Další informace o požadovaných a volitelných polích najdete v referenčních informacích k volitelným elementům.

Poznámka

Pokud se NuGet distribuuje na NuGet.org, doporučuje se zadat co nejvíce informací.