V Configuration Manageru jsou zakázaná zaškrtávací políčka pro nasazení

Od verze Xamarin 3,5 jsou projekty Xamarin. iOS nasazeny automaticky pokaždé, když stisknete tlačítko Start na panelu nástrojů nebo vyberete položku nabídky Spustit ladění ladění. před spuštěním některého z těchto příkazů budete muset nastavit požadovaný projekt aplikace Xamarin. iOS jako spouštěcí Project .

z tohoto důvodu jsou zaškrtávací políčka nasazení záměrně zakázána v Configuration Manager Visual Studio pro projekty Xamarin. iOS:

Visual Studio Configuration Manager zobrazení zaškrtávacího políčka nasadit pro projekt xamarin. iOS v Xamarin 3,5

Tato změna eliminuje chybu, která se může objevit ve starších verzích Xamarin (verze 3,3 a starší), když se projekt aplikace Xamarin. iOS nenastavili k nasazení:

Chybový dialog: projekt iPhoneApp1 musí být nasazen předtím, než bude možné ho spustit. Ověřte, že je projekt vybraný k nasazení v Configuration Manager řešení.