Xamarin.Forms Kurz k tlačítku

Než se pustíte do tohoto kurzu, měli byste úspěšně dokončit tyto položky:

V tomto kurzu se naučíte:

  • Vytvořte Xamarin.FormsButton v jazyce XAML.
  • Reagovat na klepnutí na objekt Button
  • Změnit vzhled objektu Button

V sadě Visual Studio 2019 nebo Visual Studio pro Mac vytvoříte jednoduchou aplikaci, která předvádí, jak přizpůsobit Button. Na následujících snímcích obrazovky je zachycena finální aplikace:

Screenshot of a Button with a changed visual appearance, on iOS and Android

Použijete ho také XAML Hot Reload for Xamarin.Forms k zobrazení změn uživatelského rozhraní bez nutnosti opakovaného sestavování aplikace.