Začínáme s watchOS v Xamarinu

Úvod do watchOS a vytváření aplikací pro sledování hodinek

Úvod do watchOSu

Přehled watchOS, životního cyklu aplikací, uživatelského rozhraní a omezení

Instalace instalačního programu

Jak vytvořit, sestavit a spustit nový projekt watchOS Můžete si také přečíst o odkazech na projekt a identifikátorech, které jsou speciálně nakonfigurované pro řešení watchOS.

Hello, Watch

Vytvořte svou první aplikaci pro watchOS pomocí jazyka C# a Xamarinu.