Práce s watchOS textovým vstupem v Xamarin

Apple Watch neposkytuje uživatelům vstupní text, ale podporuje některé alternativy v rámci kukátka:

 • Výběr z předem definovaného seznamu možností textu
 • Diktování Siri,
 • Výběr emoji,
 • Zaznamená rozpoznávání rukopisu po písmenech (představené v watchOS 3).

Simulátor aktuálně nepodporuje diktování, ale stále můžete testovat jiné možnosti, jako je například Klikyháky, jak je znázorněno zde:

Testování možnosti Klikyháky

Příjem textového vstupu v aplikaci pro kukátko:

 1. Vytvoří pole řetězců předdefinovaných možností.
 2. Zavolejte PresentTextInputController s polem, zda má být povolena emoji nebo ne, a Action který je volán po dokončení uživatele.
 3. V akci dokončení otestujte výsledek vstupu a v aplikaci proveďte příslušné akce (případně nastavte textovou hodnotu popisku).

Následující fragment kódu představuje tři předdefinované možnosti pro uživatele:

var suggest = new string[] {"Get groceries", "Buy gas", "Post letter"};

PresentTextInputController (suggest, WatchKit.WKTextInputMode.AllowEmoji, (result) => {
  // action when the "text input" is complete
  if (result != null && result.Count > 0) {
  // this only works if result is a text response (Plain or AllowEmoji)
    enteredText = result.GetItem<NSObject>(0).ToString();
    Console.WriteLine (enteredText);
    // do something, such as myLabel.SetText(enteredText);
  }
});

WKTextInputModeVýčet má tři hodnoty:

 • Podobě
 • AllowEmoji
 • AllowAnimatedEmoji

Podobě

Když je nastaven režim jednoduchého režimu, může uživatel zvolit:

 • Diktování
 • Klikyháky nebo
 • z předem definovaného seznamu, který aplikace poskytuje.

Diktování, Klikyháky nebo z předem definovaného seznamu, který aplikace poskytuje

Výsledek je vždy vrácen jako objekt NSObject , který lze přetypovat na string .

Emoji

Existují dva typy Emoji:

 • Normální emoji v kódování Unicode
 • Animované obrázky

Když uživatel zvolí emoji v kódování Unicode, vrátí se jako řetězec.

Pokud je vybraná animovaná image Emoji, result v obslužné rutině dokončení bude obsahovat NSData objekt, který obsahuje Emoji UIImage .

Přijetí jenom pro diktování

Převzetí uživatele přímo na obrazovku pro diktování bez zobrazení jakýchkoli návrhů (nebo možnosti Klikyháky):

 • předejte prázdné pole pro seznam návrhů a
 • nastavit WatchKit.WKTextInputMode.Plain .
PresentTextInputController (new string[0], WatchKit.WKTextInputMode.Plain, (result) => {
  // action when the "text input" is complete
  if (result != null && result.Count > 0) {
    dictatedText = result.GetItem<NSObject>(0).ToString();
    Console.WriteLine (dictatedText);
    // do something, such as myLabel.SetText(dictatedText);
  }
});

Když uživatel mluví, obrazovka kukátka zobrazí následující obrazovku, která zahrnuje text tak, jak je srozumitelná (například "Toto je test"):

Když uživatel mluví, obrazovka kukátka zobrazí text tak, jak je srozumitelný.

Po stisknutí tlačítka Hotovo se text vrátí.