Xamarin.Mac

Xamarin.Mac zpřístupňuje vývojářům .NET kompletní sadu macOS SDK pro vytváření nativních aplikací pro Mac pomocí jazyka C#.