Funkce platformy Xamarin.Forms

Zjistěte, jak pomocí různých technik využívat funkce specifické pro platformu v Xamarin.Forms.