Výchozí adresář obrázku v Windows

Ukázka stažení Stažení ukázky

tato Univerzální platforma Windows specifická pro konkrétní platformu definuje adresář v projektu, ze kterého se budou z prostředků imagí načítat. Je spotřebováno v jazyce XAML nastavením Application.ImageDirectory na string , které představuje adresář projektu, který obsahuje prostředky obrázků:

<Application xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
       xmlns:windows="clr-namespace:Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.WindowsSpecific;assembly=Xamarin.Forms.Core"
       ...
       windows:Application.ImageDirectory="Assets">
	...
</Application>

Alternativně se dá využít z C# pomocí rozhraní Fluent API:

using Xamarin.Forms.PlatformConfiguration;
using Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.WindowsSpecific;
...
Application.Current.On<Windows>().SetImageDirectory("Assets");

Application.On<Windows>metoda určuje, že tato specifická platforma bude spuštěna pouze v Univerzální platforma Windows. Application.SetImageDirectoryMetoda v Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.WindowsSpecific oboru názvů slouží k určení adresáře projektu, ze kterého budou načteny obrázky. Kromě toho GetImageDirectory lze metodu použít k vrácení typu string , který představuje adresář projektu, který obsahuje prostředky bitové kopie aplikace.

Výsledkem je, že všechny bitové kopie používané v aplikaci budou načteny ze zadaného adresáře projektu.