Proč má soubor Xamarin.Forms .Mapy Projekt pro Android selže s NEOČEKÁVANOU CHYBOU NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ COMPILETODALVIK?

Tato chyba se může zobrazit v oblasti Chyba v Visual Studio pro Mac nebo v okně Výstup sestavení v Visual Studio; v projektech pro Android pomocí Xamarin.Forms .Mapy.

Nejčastěji se to řeší zvětšením velikosti haldy Java pro váš projekt Xamarin.Android. Pokud chcete zvětšit velikost haldy, postupujte takto:

Visual Studio

  1. Klikněte pravým tlačítkem na projekt pro Android & a otevřete možnosti projektu.
  2. Přejděte na Možnosti Androidu – Upřesnit.
  3. Do textového pole Velikost haldy Java zadejte 1G.
  4. Znovu sestavte projekt.

Snímek obrazovky s Visual Studio Project androidových

Visual Studio pro Mac

  1. Klikněte pravým tlačítkem na projekt pro Android & a otevřete možnosti projektu.
  2. Přejít na Sestavení – Sestavení pro Android – > Upřesnit
  3. Do textového pole Velikost haldy Java zadejte 1G.
  4. Znovu sestavte projekt.

Snímek obrazovky s Visual Studio pro Mac Project androidových