Foretage fejlfinding af datagatewayen i det lokale miljø

I denne artikel beskrives nogle af de almindelige problemer, der kan opstå, når du bruger datagatewayen i det lokale miljø.

Bemærk

Hvis du støder på et problem, der ikke vises på listen, skal du oprette en supportanmodning for den cloudtjeneste, der kører gatewayen.

Opdatere til den seneste version

Det er generelt en god idé at sikre, at du anvender en understøttet version. Vi udgiver en ny opdatering af datagatewayen i det lokale miljø hver måned. I øjeblikket understøtter Microsoft aktivt kun de sidste seks udgaver af gatewayen i det lokale miljø. Hvis du oplever problemer med den version, du bruger, kan du prøve at opgradere til den seneste, da dit problem kan være blevet løst i den seneste version.

Inkonsekvente versioner mellem gatewaymedlemmer i en klynge

Bevar versionerne af gatewaymedlemmerne i en klynge, der er synkroniseret. Det kan forhindre uventede opdateringsfejl at have den samme version i en klynge. Disse opdateringsfejl kan opstå, hvis det gatewaymedlem, som en bestemt forespørgsel distribueres til, måske ikke kan køre den på grund af en tidligere version.

Fejlfinding i forbindelse med almindelige installationsproblemer

Her findes nogle få generelle installationsproblemer og løsninger, som har hjulpet andre kunder.

Fejl: Det lykkedes ikke at føje brugeren til gruppen. (-2147463168 PBIEgwService Brugere af ydelseslog)

Du kan modtage denne fejlmeddelelse, hvis du forsøger at installere gatewayen på en domænecontroller. Installation på en domænecontroller understøttes ikke. Du skal installere gatewayen på en computer, der ikke er en domænecontroller.

Forældet antivirussoftware

Du kan komme ud for, at en installation mislykkes, hvis antivirussoftwaren på computeren er forældet. Du kan enten opdatere antivirussoftwaren eller deaktivere antivirusprogrammet under installationen af gatewayen. Når installationen er fuldført, skal du aktivere antivirusprogrammet igen.

Samme eller ældre gatewayversion

Du kan støde på følgende fejl, hvis du forsøger at installere den samme version eller en tidligere version af gatewayen end den, du allerede har.

Fejl i gatewayinstallation

Fejlfinding af konfiguration

Firewall eller proxy

Hvis du vil teste, om gatewayen har adgang til alle de nødvendige porte, skal du køre test af netværksporte. Resultaterne af testen er enten Fuldført (fuldført) eller Fuldført (mislykket, se seneste testresultater). Hvis testen er fuldført, lykkedes det din gateway at oprette forbindelse til alle krævede porte. Hvis testen mislykkedes, blokerer netværksmiljøet muligvis for de krævede porte og servere.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du angiver proxyoplysninger for din gateway, under Konfigurere proxyindstillinger for datagatewayen i det lokale miljø.

En firewall kan også blokere for de forbindelser, som Azure Service Bus opretter til Azure-datacentrene. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne blokeringen af IP-adresserne for dit område for de pågældende datacentre. Du kan få vist en liste over Azure IP-adresser fra dette websted. Du kan finde det aktuelle datacenterområde, du befinder dig i, under Angive datacenterområdet.

Godkendelse til proxyserver

Din proxy kræver muligvis godkendelse fra en domænebrugerkonto. Gatewayen anvender som standard et tjeneste-SID til brugerens logon på Windows-tjenesten. Ændring af brugeren, som logger på, til en domænebruger, kan hjælpe i dette tilfælde. Du kan få mere at vide i Ændre gatewaytjenestekontoen til en domænebruger.

Din proxy tillader kun trafik på port 80 og 443

Nogle proxyer begrænser trafikken til port 80 og 443. Som standard sker kommunikation til Azure Service Bus på andre porte end 443.

Du kan tvinge gatewayen til at kommunikere med Azure Service Bus ved hjælp af HTTPS i stedet for direkte TCP.

Almindelige fejl

Fejl: Der kunne ikke oprettes en gateway. Forsøg igen.

Denne fejl kan også skyldes problemer med proxykonfigurationen. Gatewaylogfilen indeholder supplerende detaljer om fejlfinding. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere proxyindstillinger for datagatewayen i det lokale miljø.

Fejl: Power BI-tjenesten rapporterede, at den lokale gateway ikke er tilgængelig. Genstart gatewayen, og prøv igen.

I slutningen af konfigurationen kaldes Power BI-tjenesten igen for at bekræfte gatewayen. Power BI-tjenesten rapporterer ikke gatewayen som live. Kommunikationen kan muligvis gennemføres, hvis Windows-tjenesten genstartes. Du kan få flere oplysninger ved at samle og gennemse logfilerne som beskrevet i følgende afsnit.

Fejlfindingsværktøjer

Indsamle logfiler fra appen for gatewayen i det lokale miljø

Du kan indsamle flere forskellige logfiler for gatewayen, og du bør altid begynde med logfilerne. Den nemmeste metode til at indsamle logfiler, efter du har installeret gatewayen, sker via appen for datagatewayen i det lokale miljø. Vælg Diagnose i appen for datagatewayen i det lokale miljø, og vælg derefter linket Eksportér logfiler som vist i følgende billede.

Logfiler for appen for datagatewayen i det lokale miljø

Filen gemmes i mappen ODGLogs på Windows-skrivebordet i .zip-format.

Hændelseslogfiler

Du kan finde hændelseslogfiler for data gatewaytjenesten i det lokale miljø ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Åbn Logbog på computeren med gatewayinstallationen.

  2. Vis Logbog > Logfiler for programmer og tjenester.

  3. Vælg Datagatewaytjeneste i det lokale miljø.

Hændelseslogfiler for datagatewayen i det lokale miljø

Næste trin