Montagestyring

For at støtte virksomheder, som leverer produkter til deres kunder ved at kombinere komponenter i enkle processer uden brug af produktionsfunktioner, indeholder Dynamics NAV funktioner til montage af varer, der kan integreres med eksisterende funktioner som salg, planlægning, reservationer og opbevaring.

Et montageelement er defineret som et salgbart element, der indeholder en montagestykliste. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Arbejde med styklister.

Montageordrer er interne ordrer, ligesom produktionsordrer, der bruges til at administrere montageprocessen og til at forbinde salgskravene med de involverede lageraktiviteter. Montageordrer adskiller sig fra andre ordretyper, da de omfatter både afgang og forbrug, når de bogføres. Montageordrehovedet fungerer på samme måde en salgsordrelinje, og montageordrelinjerne fungerer på samme måde som forbrugskladdelinjer.

For at støtte en for JIT-lagerstrategi og muligheden for at tilpasse produkter til debitorkrav, kan montageordrer automatisk oprettes og kædes sammen, så snart salgsordrelinjen er oprettet. Sammenkædningen mellem salgsbehovet og montageleveringen gør det muligt for salgsordrebehandleren at tilpasse montageelementet løbende, love leveringsdatoer ifølge komponenttilgængeligheden og bogføre afgang og levering af montageelementet direkte fra deres salgsordregrænseflade. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sælger du en vare, der er monteret efter ordre.

På en salgsordrelinje kan du sælge et antal, der er tilgængeligt, og som skal plukkes fra lageret sammen med et montage efter ordre-antal. Der findes visse regler for fordelingen af disse mængder for at sikre, at montage efter ordre-mængder har højere prioritet end lagerantal i delvis levering. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Kombinationsscenarier" i Om Montage til ordre og Montage til lager.

Der findes specialfunktioner til styring af leveringen af montage efter ordre-mængder. Når en montage efter ordre-mængde er klar til at blive leveret, bogfører den ansvarlige lagermedarbejder et lagerpluk for de pågældende salgsordrelinjer. Dette opretter derefter en flytning (lager) for komponenterne, bogfører montageoutputtet og salgsordreleverancen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtere montageordrevarer i Pluk (lager)" i Sådan plukkes varer med Pluk fra lager.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Få mere at vide om forskellen mellem at montere elementer korrekt, før levering af salgsordrer og montering af varer, der er bestemt til oplagring. Om montage til ordre og montage til lager
Udfyld felter på lokationskort og lageropsætning for at definere, hvordan varer strømmer til og fra montageafdelingen. Fremgangsmåde: Oprette grundlæggende lagersteder med handlingsområder
Tilpas et montageelement til en kundes anmodning under salgsprocessen, og konverter til et salg ved accept. Fremgangsmåde: Oprette tilbud på montage til ordre-salg
Kombiner komponenter for at oprette et element i en enkel proces, til bestilling eller til lager. Fremgangsmåde: Montere varer
Sælg montageelementer, der ikke er tilgængelige i øjeblikket, ved at oprette en tilknyttet montageordre for at levere den fulde eller delvise salgsordremængde. Sådan sælger du en vare, der er monteret efter ordre
Når nogle montage til ordre-elementer allerede findes i lageret, kan du fratrække mængden fra montageordren og reservere den fra lageret. Sådan sælges lagervarer i montage efter ordre-flows
Når du sælger montageelementer fra lageret, og alle elementer ikke er tilgængelige, kan du starte en montageordre til automatisk at levere en del af eller hele salgsordremængden. Sådan sælger du montage efter ordre-varer og lagervarer sammen
Annuller en bogført montageordre, for eksempel fordi ordren er bogført med fejl, der skal rettes. Fremgangsmåde: Fortryde bogføring af montage
Få mere at vide om forskellen mellem montagestyklister og produktionsstyklister og de involverede behandlingsforskelle. Fremgangsmåde: Arbejde med styklister
Lær, hvordan montageforbrug og afgang håndteres, når du bogfører montageordrer, og hvordan de afledte omkostninger for varen og ressourcen behandles og fordeles i regnskabet. Designoplysninger: Bogføring af montageordre

Se også

Fremgangsmåde: Arbejde med styklister
Lagerbeholdning
Designoplysninger: Logistik
Arbejde med Dynamics NAV