Fremgangsmåde: Ændre rollecentret

Startsiden er dit primære adgangspunkt til Dynamics NAV. Her kan få et overblik over de daglige arbejdsopgaver og deres status. Opgaver, som du udfører ofte, åbnes via felterne i indholdsområdet, navigationsruden til venstre og via handlinger på båndet.

Indhold på startsiden er baseret på det valgte rollecenter. Standardrollecenteret for Dynamics NAV er Virksomhedsleder, men du kan ændre dette, og du kan vælge mellem en række rollecentre.

Sådan ændres et rollecenter

  1. I øverste højre hjørne skal du vælge ikonet Indstillinger Indstillinger og derefter vælge Indstillinger.
  2. I vinduet Mine indstillinger skal du i feltet Rollecenter vælge det rollecenter, du vil angive som standard. Vælg f.eks Regnskabsmedarbejder.
  3. Vælg knappen OK.

Se også

Velkommen til Dynamics NAV
Arbejde med Dynamics NAV