Sådan konfigureres logistikfunktioner

En virksomheds distributionsstrategi afspejles i konfigurationen af virksomhedens lagerprocesser. Dette omfatter bl.a. angivelse af, hvordan forskellige varer håndteres på forskellige lagerlokationer, f.eks. graden af placeringsstyring, og hvilket omfang af arbejdsgange der kræves mellem lageraktiviteterne.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Få et overblik over funktionerne i grundlæggende kontra avancerede lagerfunktioner. Designoplysninger: Oversigt over logistik
Konfigurere otte forskellige placeringstyper, f.eks. plukplacering, for at definere de aktiviteter i forløbet, der vedrører hver enkelt placeringstype. Sådan oprettes placeringstyper
Oprette placeringer, enten manuelt eller automatisk, med oplysninger, f.eks. navn, nummerserie og kategori, i henhold til placeringsskabelonen. Fremgangsmåde: Oprette placeringer
Definere, hvilke varer du vil opbevare på en bestem placering, og angive regler, der anviser, hvornår placeringen skal opfyldes med en bestemt vare. Fremgangsmåde: Oprette placeringsindhold
Konfigurere en vare til altid at blive placeret på en bestemt placering. Fremgangsmåde: Tildele standardplaceringer til varer
Oprette skabeloner til styring af, hvornår og hvordan varer lægges på lager ved styret læg-på-lager. Sådan oprettes læg-på-lager-skabeloner
Definere brugere som lagermedarbejdere på bestemte lokationer. Sådan defineres lagermedarbejdere
Definere forskellige typer placeringer i hele lagerstedet for at styre, hvor varerne placeres, i henhold til deres type, rang eller håndteringsniveau. Fremgangsmåde: Oprette lokationer til brug af placeringer
Angive yderligere indstillinger for en eksisterende lokation for at kunne implementere lageraktiviteter. Fremgangsmåde: Konvertere eksisterende lokationer til lagerlokationer
Aktive pluk, flytte og lægge på lager til montage- eller produktionsordrer i grundlæggende lageropsætninger. Fremgangsmåde: Oprette grundlæggende lagersteder med handlingsområder
Konfigurere varer og lokationer for den mest avancerede anvendelse af Logistik, hvor alle aktiviteter skal følge en nøjagtig arbejdsgang. Sådan konfigureres varer og lokationer til styret læg-på-lager og pluk
Definere, hvornår og hvordan varer på lagerlokationer optælles til brug for vedligeholdelse eller økonomisk rapportering. Fremgangsmåde: Tælle, justere eller ompostere inventar
Give lagermedarbejderne mulighed for at nedbryde en større måleenhed i mindre enheder for at opfylde behovet for kildedokumenter. Fremgangsmåde: Aktivere automatisk nedbrydning med styret læg-på-lager og pluk
Konfigurere et lagersted til automatisk først at foreslå varer, der udløber først. Fremgangsmåde: Aktivere pluk efter FEFO
Integrere stregkodebrugere i din lagerstyringsløsning. Brug ADCS (Automated Data Capture Systems)
Få idéer til, hvordan du kan reorganisere lokationer, placeringer eller zoner for at opnå mere effektive lageraktiviteter. Fremgangsmåde: Omstrukturere lagersteder

Se også

Logistik
Lagerbeholdning
Montagestyring
Designoplysninger: Logistik
Arbejde med Dynamics NAV