Konfigurere tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds

Du kan importere elektroniske bankkontoudtog fra din bank, så du hurtigt kan udfylde vinduet Betalingsudligningskladde og kan udligne betalinger og afstemme bankkontoen. Du kan finde flere oplysninger under Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti.

Tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds er installeret som en udvidelse af Business Central og er klar til at blive aktiveret. Du kan finde flere oplysninger i Tilpasse Business Central ved hjælp af udvidelser.

Bemærk

Tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds understøttes kun i USA, Canada og Storbritannien.

Når du har aktiveret bankfeedtjenesten, skal du knytte en bankkonto til onlinebankkontoen, som feedet kommer fra. Du kan knytte bankkonti til online bankkonti i forskellige følgende scenarier:

 • Der findes ikke en bankkonto i Business Central for din onlinebankkonto. Derfor skal du oprette bankkontoen ved at tilknytte den fra onlinebankkontoen.
 • Der findes en bankkonto i Business Central, som du kan tilknytte en onlinebankkonto.
 • Tilknytningen skal fjernes fra en tilknyttet bankkonto, fordi du ikke længere vil bruge bankfeedtjenesten for kontoen.
 • Onlinebankkonti er ændret, og du kan opdatere oplysninger om bankkonti i Business Central.

Når bankfeedtjenesten er aktiveret, kan du indstille en bankkonto til automatisk at importere nye kontoudtog fra banken til vinduet Betalingsudligningskladde hver anden time. Transaktioner for betalinger, der allerede er bogført som udlignet og/eller afstemt i vinduet Betalingsudligningskladde importeres ikke. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet “Sådan aktiveres automatisk import af kontoudtog fra banken”.

Bemærk

Hvis du bruger den angive opsætning af Konfigurer virksomhed, udføres nogle af trinnene i følgende procedurer automatisk, når du kommer til opsætning af virksomhedens bankkonto. Du kan finde flere oplysninger under Introduktion.

Sådan aktiveres bankfeedtjenesten

 1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn den bankkonto, som du vil bruge til bankfeedtjenesten.
 3. I vinduet Bankkonto skal du i feltet Format til import af bankkontoudtog , vælge YODLEEBANKFEED.

Bankfeedtjenesten aktiveres, når du knytter en bankkonto til dens relaterede onlinebankkonto. Se den næste fremgangsmåde.

Sådan oprettes en ny tilknyttet bankkonto

 1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg den relevante bankkonto, og vælg derefter Opret ny tilknyttet bankkonto. Vinduet Tilknytning af bankkonto åbnes efter et kort øjeblik.

  Bemærk

  I dette vindue vises den faktiske webside for tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds. Terminologi og funktioner i vinduet stemmer muligvis ikke overens med de instruktioner, der er angivet i dette emne.

 3. I vinduet Tilknytning af online bankkonto i ruden Tilknyt konto skal du bruge søgefunktionen til at finde den bank, hvor du har en eller flere online bankkonti.

 4. Vælg bankens navn. Ruden Log på åbnes.

 5. Angiv det brugernavn og den adgangskode, som du bruger til at logge på onlinebanken, og vælg derefter knappen Næste.

 6. Bankfeedtjenesten forbereder at knytte den første onlinebankkonto i den angivne bank til en ny bankkonto i Business Central.

  Bemærk

  Hvis du har mere end én onlinebankkonto i banken, skal du oprette flere bankkonti i Business Central for kontiene. Se trin 8 til 10.

  Når processen er fuldført, vises bankens navn i ruden Mine konti på fanen Tilknyttet. Tallet i parentes angiver, hvor mange online bankkonti der er tilknyttet.

 7. Vælg knappen OK.

  Hvis du kun sammenkæder én onlinebankkonto, åbnes vinduet Bankkontokort og viser navnet på onlinebankkontoen. Hvis det er tilfældet, er processen med at tilknytte bankkontoen fuldført. Nu mangler du kun at konfigurere bankkontoen. Du kan finde flere oplysninger i Oprette bankkonti.

  Hvis du tilknytter mere end én onlinebankkonto, åbnes vinduet Tilknytning af bankkonto og viser de onlinebankkonti, der endnu ikke er knyttet til bankkonti i Business Central. I dette tilfælde skal du følge det næste trin.

 8. I vinduet Tilknytning af bankkonto skal du vælge linjen for en onlinebankkonto og derefter vælge handlingen Sammenkæd med ny bankkonto.

  Vinduet Bankkontokort for en ny bankkonto åbnes og viser navnet på onlinebankkontoen.

  Hvis der findes allerede en bankkonto i Business Central, som du vil knytte den ekstra onlinebankkonto til, skal du følge næste trin.

 9. I vinduet Tilknytning af bankkonto skal du vælge linjen for en onlinebankkonto og derefter vælge handlingen Sammenkæd med eksisterende bankkonto.

 10. Brug vinduet Bankkontooversigt til at vælge den bankkonto, som du vil oprette en tilknytning til, og vælg derefter knappen OK.

 1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg linjen for en bankkonto, der ikke er knyttet til en onlinebankkonto, og vælg derefter handlingen Tilknyt til onlinebankkonto. Vinduet Tilknytning af online bankkonto åbnes med navnet på banken angivet i ruden Tilknyt konto.

 3. Vælg bankens navn. Ruden Log på åbnes.

 4. Angiv det brugernavn og den adgangskode, som du bruger til at logge på onlinebanken, og vælg derefter knappen Næste.

  Bankfeedtjenesten forbereder at knytte din bankkonto i Business Central til den relaterede onlinebankkonto.

  Når processen er fuldført, vises bankens navn i ruden Mine konti på fanen Tilknyttet. Hvis banken har mere end en bankkonto, knyttes den bankkonto, som du valgte i trin 2.

 5. Vælg knappen OK.

I vinduet Bankkontooversigt er afkrydsningsfeltet Tilknyttet markeret.

 1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg linjen for en tilknyttet bankkonto, som du vil fjerne tilknytningen for til den relaterede onlinebankkonto, og vælg derefter handlingen Fjern tilknytning til onlinebankkonto.

Bemærk

Hvis du vælger Ja i bekræftelsesdialogboksen, fjernes tilknytningen til onlinebankkontoen og logondetaljer ryddes. Hvis du vil knytte bankkontoen til onlinebankkontoen igen, skal du logge på banken igen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet “Sådan knyttes en bankkonto til en onlinebankkonto“.

Sådan opdateres tilknytning af bankkonto

 1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den relevante bankkonto, og vælg derefter handlingen Opdater tilknytning af bankkonto.

Hvis der er problemer med nogen af de tilknyttede bankkonti i vinduet Bankkontooversigt, åbnes vinduet Tilknytning af bankkonto og angiver, hvilke konti der er problemer med. Problemer kan bedst løses ved at fjerne tilknytningen af onlinebankkontoen og derefter at oprette tilknytningen igen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan knyttes en bankkonto til en onlinebankkonto".

Sådan aktiveres automatisk import af kontoudtog fra banken

 1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg linjen for en tilknyttet bankkonto og vælg derefter handlingen Opsætning af automatisk import af bankkontoudtog.

 3. I vinduet Opsætning af automatisk import af bankkontoudtog skal du i feltet Antal dage inkluderet angive, hvor langt tilbage i tiden, der skal hentes nye banktransaktioner.

  Bemærk

  Det anbefales, at du angiver denne værdi til 7 dage eller derover.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Aktiveret.

Hver time viser vinduet Betalingsudligningskladde nye betalinger, der foretages på onlinebankkontoen.

Bemærk

Transaktioner for betalinger, der allerede er bogført som udlignet og/eller afstemt i vinduet Betalingsudligningskladde importeres ikke.

Se også

Konfigurere banktransaktioner
Håndtere bankkonti
Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti
Tilpasse Business Central ved hjælp af udvidelser
Arbejde med Business Central