Håndtere bankkonti

Med faste intervaller skal du afstemme dine bankposter i Business Central med de relaterede banktransaktioner i bankkonti i din bank og derefter bogføre saldoen til din bankkonto. Du kan udføre denne opgave, enten som en del af behandling af betalinger, der er repræsenteret på bankkontoudtoget i feltet Betalingsudligningskladde. Eller du kan udføre opgaven adskilt fra betalingsbehandling i vinduet Bankkontoafstemning, som understøtter checkposter. I begge tilfælde skal du udfylde vinduerne ved at importere bankkontoudtoget til Business Central.

Nogle gange skal der overføres beløb mellem bankkonti i Business Central for at afspejle overførsler i din bank. Du udfører denne opgave i vinduet Finanskladde på forskellige måder afhængigt af valutaen for beløbene.

Før du kan administrere bankkonti, skal du konfigurere hver bankkonto som et bankkontokort. Desuden skal du oprette elektroniske tjenester, som du kan bruge til import af bankens kontoudtog og eksport af betalingsfilen. Du kan finde flere oplysninger i Oprette bankkonti.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Afstem bankkonti i forbindelse med betalingsbehandling i vinduet Betalingudligningskladde vindue. Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti
Afstemme bankkonti, herunder checkposter, som en separat opgave i vinduet Bankkontoafstemning. Afstemme bankkonti separat
Bogføre overførsler mellem bankkonti i samme valuta eller i forskellige valutaer. Overføre bankbeløb

Se også

Konfigurere banktransaktioner
Administrere tilgodehavender
Administrere skyldige beløb
Arbejde med Business Central
Generelle forretningsfunktioner

Starte en gratis prøveversion!

Hent uddannelse!