Anskaffede anlægsaktiver

For hvert anlægsaktiv skal du definere et kort med oplysninger om aktivet. Du kan angive bygninger eller produktionsudstyr som et hovedanlæg med en komponentliste, og du kan gruppere dem på forskellige måder, f.eks efter art, afdeling eller lokation. Der skal oprettes en afskrivningsprofil, og den skal tildeles til hvert enkelt anlægsaktiv, før du kan hente det.

Når der er oprettet et anlægsaktiv, og der er tildelt en afskrivningsprofil, skal du anskaffe anlægsaktivet. For at få et anlægsaktiv skal du registrere dens anskaffelsespris i den relevante finanskonto, bankkonto eller leverandør ved at bogføre en anskaffelsestransaktion fra vinduet Anlægskassekladde. Du kan bruge den Bistået anskaffelse af anlægsaktiv til at oprette og bogføre de nødvendige finanskladdelinjer automatisk.

Skrapværdien er restværdien af et anlæg, der ikke længere kan bruges. Du kan bogføre skrapværdien samtidigt med, at du bogfører anskaffelsesprisen. Du kan finde flere oplysninger i Afskrive eller amortisere anlægsaktiver.

Indeksering anvendes til at justere for ændringer af det generelle prisniveau. Kørslen Indekser anlæg kan bruges til at beregne anskaffelsespriser som genanskaffelsespriser.

Sådan oprettes og anskaffes et anlægsaktiv automatisk

Følgende procedure beskriver, hvordan du opretter et anlægsaktiv og derefter anskaffer det ved hjælp af vinduet Bistået anskaffelse af anlægsaktiver for at oprette og bogføre de nødvendige anlægskassekladdelinjer. Du kan også oprette og bogføre linjerne manuelt. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan bogføres anskaffelse af et anlægsaktiv manuelt med anlægskassekladden".

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg handlingen Ny handling, og udfyld felterne på oversigtspanelet Generelt efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

 3. I oversigtspanelet Afskrivningsprofil skal du udfylde felterne efter behov. I dette trin tildeles en afskrivningsprofil til anlægsaktivet.

 4. Hvis du vil tildele mere end én afskrivningsprofil til anlægsaktivet, skal du vælge handlingen Tilføj flere afskrivningsprofiler. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan tildeles en afskrivningsprofil til et anlægsaktiv" i Konfigurere afskrivning af anlægsaktiver.

  Når alle felter, der kræves for at anskaffe et anlægsaktiv, er udfyldt, vises beskeden Du er klar til at anskaffe anlægsaktivet. Anskaf øverst på siden.

 5. Vælg handlingen Anskaf i beskeden.

 6. Følg trinnene i vinduet Bistået anskaffelse af anlægsaktiver for at fuldføre automatisk anskaffelse af anlægsaktivet.

Bemærk

Du kan også bogføre anskaffelsespriser som kreditposter. I så fald skal du huske, at værdien i feltet Anskaffelsespris inkl. moms skal have et minustegn for at angive en kredit.

Når du vælger Udfør, udfyldes feltet Bogført værdi i vinduet Anlægskort, hvilket angiver, at anlægsaktivet er anskaffet til den angivne anskaffelsespris.

Sådan konfigureres en komponentliste for et hovedanlæg

Du kan gruppere anlægsaktiverne i hovedanlæg og de tilhørende komponenter. Du kan f.eks. have en produktionsmaskine, som består af mange dele, som du vil gruppere på denne måde.

Både hovedanlægget og alle dets komponenter skal oprettes som individuelle anlægskort. Når du har oprettet en komponentliste, udfylder Business Central felterne Hovedanlæg/underanl. og Hovedanlæg/underanl. på anlægskortene.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg det anlægsaktiv, der er hovedanlægget, og vælg derefter handlingen Hovedanlæg.
 3. I vinduet Hovedanlæg skal du vælge feltet Anlægsnr. og derefter vælge de anlægsaktiver, der skal tilføjes som en komponent i hovedanlægget.
 4. Luk vinduet.
 5. Gentag trin 3 til 4 for hver underdel til anlægget, du vil tilføje.
 6. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
 7. Markér afkrydsningsfeltet Tillad bogf. på hovedanlæg.

Sådan bogføres anskaffelse af et anlægsaktiv manuelt med finanskassekladden

Følgende fremgangsmåde bruges til at anskaffe et anlægsaktiv manuelt ved at oprette og bogføre linjerne i vinduet Anlægsfinanskladde. Du kan også anskaffe et anlægsaktiv automatisk ved hjælp af vinduet Bistået anskaffelse af anlægsaktiver. Flere oplysninger under trin 5 i afsnittet "Sådan oprettes og anskaffes et anlægsaktiv automatisk".

Bemærk

Du kan også bogføre anskaffelsespriser som kreditposter. I så fald skal du huske, at værdien i feltet Beløb skal have et minustegn for at angive en kredit.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsfinanskladder, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I vinduet Anlægskassekladde i feltet Anlægsbogføringstype skal du vælge Anskaffelsespris.
 3. Udfyld de resterende felter efter behov.
 4. Vælg handlingen Bogfør.

Tip

Hvis du udfylder feltet Forsikringsnr. i anlægskassekladden, når du bogfører en anskaffelse, vil Business Central også bogføre anskaffelsesprisen på anlægsaktivet på forsikringsposterne. Du kan finde flere oplysninger i Forsikre anlægsaktiver.

Sådan annulleres bogføringen af en anskaffelsespris for et anlægsaktiv

Hvis du laver en fejl under bogføring af en anskaffelsespris, kan du fjerne posten vha. kørslen Annuller anlægsposter og derefter bogføre den korrekte anskaffelsespost. De forkerte poster overføres til vinduet Anlægsfejlposter.

Hvis du f.eks, bogfører en anskaffelse med den forkerte dato, skal du rette den snarest muligt, fordi bogføringsdatoen for anlægsaktivet bruges i mange vigtige beregninger.

Vigtigt

Du kan ikke bruge funktionen Tilbagefør transaktioner for anlægsposter.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Annuller anlægsposter, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
 3. Vælg OK for at eksekvere kørslen.
 4. Når den eller de forkerte poster annulleres, kan du fortsætte med at bogføre den korrekte anskaffelsespris.

Hvis du vil annullere poster for flere anlæg samtidigt, kan du bruge kørslen Annuller anlægsposter.

Sådan bogføres skrapværdien sammen med anskaffelsesprisen

Du kan bogføre skrapværdien sammen med anskaffelsesprisen fra en anlægskassekladde.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Annuller anlægsposter, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Opret anskaffelseskladdelinjen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan bogføres anskaffelse af et anlægsaktiv manuelt med anlægskassekladden".
 3. Angiv beløbet for skrapværdien som en kreditpost (med et minustegn) i feltet Skrapværdi på kladdelinjen.
 4. Vælg handlingen Bogfør.

Bemærk

Du kan kun vælge bogføringstypen Skrapværdi i vinduet Anlægskladde. Det er ikke tilgængeligt i vinduet Anlægskassekladde, fordi skrapværdi aldrig bogføres i finansregnskabet.

Se også

Anlægsaktiver
Opsætning af anlægsaktiver
Finans
Introduktion
Arbejde med Business Central