Forsikring af anlægsaktiver

En forsikringspolice for et anlægsaktiv repræsenteres af et forsikringskort. Du kan knytte et anlægsaktiv til en forsikringspolice eller flere anlægsaktiver til en forsikringspolice.

Du kan knytte et anlægsaktiv til en forsikringspolice ved at bogføre forsikringsposterne fra vinduet Forsikringskladde.

Du kan også knytte et anlægsaktiv til en forsikringspolice og oprette forsikringsposter, når du bogfører anskaffelsesprisen. Dette gøres ved at bogføre en anskaffelsespris fra anlægskladden, hvor feltet Forsikringsnr. er udfyldt. Afkrydsningsfeltet Aut. forsikr.bogføring i vinduet Anlægsopsætning skal være markeret. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan bogføres anskaffelse af et anlægsaktiv manuelt med anlægskassekladden" i Anskaffe anlægsaktiver.

Hvis afkrydsningsfeltet Aut. forsikr.bogføring i vinduet Anlægsopsætning ikke er markeret, vil bogføring af anskaffelser fra anlægskladden oprette linjer i vinduet Forsikringskladde, som du derefter skal bogføre manuelt.

Advarsel

Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet Aut. forsikr.bogføring i vinduet Anlægsopsætning, skal din forsikringskladde være baseret på en kladdetype uden en nummerserie. Det skyldes, at de indsatte dokumentnumre fra anlægskladdelinjen ellers er i konflikt med nummerserien for forsikringskladden. Du kan finde flere oplysninger om kladdetyper og -kørsler i Angive generelle oplysninger om anlægsaktiver.

Når du har tildelt et anlægsaktiv til en forsikringspolice, er afkrydsningsfeltet Forsikret markeret på anlægskortet. Når du sælger anlægsaktivet, fjernes markeringen i afkrydsningsfeltet automatisk.

Sådan oprettes og redigeres et forsikringskort

En forsikringspolice for et anlægsaktiv skal være repræsenteret af et forsikringskort.

Når du får oplysninger om ændringer i forsikringsbeløbet, skal du angive de nye oplysninger i vinduet Forsikringskort for at sikre dig, at du analyserer forsikringsposterne korrekt.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Forsikring, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælge handlingen By for at oprette et nyt kort til en forsikringspolice. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
 3. Du kan også vælge den forsikringspolice, du vil ændre, og derefter vælge handlingen Rediger.

Sådan tildeles et anlægsaktiv til en forsikringspolice ved at bogføre forsikringskladden

Du tildeler et anlægsaktiv til en forsikringspolice ved at bogføre det til forsikringsposten.

Følgende procedure beskriver, hvordan du kan oprette en forsikringskladdelinje manuelt. Hvis afkrydsningsfeltet Aut. forsikr.bogføring er markeret i vinduet Anlægsopsætning, oprettes forsikringskladdelinjerne automatisk, når du bogfører anskaffelsespriserne. I så fald skal du blot bogføre kladden.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Forsikringskladder, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn den relevante kladde, og udfyld kladdelinjerne efter behov.

 3. Du kan tildele flere anlægsaktiver til én forsikringspolice ved at oprette kladdelinjer med samme værdi i feltet Forsikringsnr. og forskellige værdier i feltet Anlægsnr.

 4. Vælg handlingen Bogfør.

  Bemærk

  Posterne fra en forsikringskladde bogføres kun til forsikringsposterne.

Sådan opdateres forsikringsværdien af et anlægsaktiv

Du kan bruge kørslen Indekser forsikring til at opdatere værdien af de anlægsaktiver, der er dækket af forsikringen.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Indekser forsikring, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Udfyld felterne efter behov.

  Bemærk

  I feltet Indekstal kan du f.eks. angive en reduktion på 5 % som 95, mens du angiver en stigning på 2 % som 102.

 3. Vælg knappen OK.

  Ved kørslen beregnes det nye beløb som en procent af den samlede forsikringsværdi ifølge vinduet Forsikringsstatistik, og derefter oprettes der en linje i forsikringskladden.

 4. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Forsikringskladder, og vælg derefter det relaterede link.

 5. Åbn den relevante forsikringskladde, gennemse de oprettede værdier, og bogfør dem til forsikringsposterne.

Sådan overvåges forsikringsdækning

Business Central indeholder dedikerede rapporter og statistikvinduer, så du kan analysere forsikringspolicerne og om anlægsaktiverne er over- eller underforsikrede.

Oversigt over forsikringspolicer

Hvis du vil have et overblik over dine forsikringspolicer, skal du åbne en eksempelvisning af rapporten Forsikring - stamoplysninger eller udskrive rapporten. Rapporten indeholder alle policer og de vigtigste felter fra forsikringskortene.

Forsikringsposter

Hvis du vil have vist, hvilke forsikringspolicer der dækker det enkelte anlægsaktiv og med hvilket beløb, kan du få vist eller udskrive rapporten Forsikring - forsikret i alt.

Over/underforsikring

Du kan kontrollere, om anlægsaktiver er over- eller underforsikrede på følgende måder:

 • Vinduet Forsikringsstatistik. Et positivt beløb i feltet Over/underforsikret betyder, at anlægsaktivet er overforsikret. Et negativt beløb betyder, at det er underforsikret.
 • Vinduet Anlægsstatistik. Vælg feltet Forsikret i alt for at få vist vinduet Forsikringsposter.
 • Rapporten Over/underforsikring.
 • Rapporten Forsikringsanalyse.

Ikke-forsikrede anlægsaktiver

Hvis du vil kontrollere, om du har glemt at knytte et anlægsaktiv til en forsikringspolice, kan du udskrive eller se rapporten Forsikring - ikke-fors. anlæg. Rapporten viser de anlægsaktiver, hvor ingen beløb er bogført til forsikringsposten.

Sådan får du vist forsikringsposter

Du kan få vist de forsikringsposter, du har oprettet i forsikringsposterne.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Forsikring, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den relevante forsikringspolice, og vælg derefter handlingen Forsikringsposter.

Sådan får du vist den samlede forsikringsværdi for anlægsaktiver

Et dedikeret matrixvindue viser de forsikringsværdier, der er registreret for hver forsikringspolice for de enkelt anlægsaktiver, som resultat af de forsikringsrelaterede beløb, du har bogført.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Forsikring, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den relevante forsikringspolice, og vælg derefter handlingen Forsikringssummer pr. anlæg.
 3. Udfyld felterne efter behov.
 4. Vælg handlingen Vis matrix.
 5. Hvis du vil se de underliggende forsikringsposter, skal du vælge en værdi i matrixen.

Sådan rettes forsikringsposter

Hvis et anlægsaktiv er knyttet til den forkerte forsikringspolice, kan du rette det ved at oprette to omposteringsposterne fra forsikringskladden.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Forsikringskladder, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Opret en kladdelinje for anlægsaktivet og den korrekte forsikringspolice, hvor værdien i feltet Beløb er positivt.
 3. Opret en anden kladdelinje for anlægsaktivet og den forkerte forsikringspolice, hvor værdien i feltet Beløb er negativt.
 4. Vælg handlingen Bogfør.

Anlægsaktivet vil blive skilt fra den forkerte forsikringspolice på den anden linje og knyttet til den rette forsikringspolice på den første linje.

Se også

Anlægsaktiver
Opsætning af anlægsaktiver
Finans
Arbejde med Business Central