Administrere budgetter for anlægsaktiver

Du kan konfigurere budgetterede anlægsaktiver. Du kan f.eks. inkludere forventede anskaffelser og salg i rapporterne.

Hvis du vil forberede din budgetterede resultatopgørelse, balance og kontantbudget, skal du bruge oplysninger om fremtidige investeringer, salg og afskrivning på anlægsaktiver. Du kan få disse oplysninger fra rapporten Anlæg - forventet værdi. Inden du udskriver rapporten, skal du have forberedt budgettet.

Sådan budgetteres anskaffelsesprisen for et anlægsaktiv

Når du skal forberede et budget, skal du oprette anlægskort for de anlægsaktiver, du har planlagt at købe. De budgetterede anlægsaktiver oprettes som almindelige anlægsaktiver, men de skal være angivet til ikke at blive bogført i finansregnskabet.

Når du bogfører anskaffelsesprisen, skal du angive nummeret på det budgetterede anlægsaktiv i feltet Budgetanlægsnr. Dermed bogføres automatisk en anskaffelsespris med modsat fortegn for budgetanlægget. Det betyder, at de samlede anskaffelsesomkostninger for budgetanlægget er forskellen mellem den budgetterede og den faktiske anskaffelsesomkostning.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Ny for at oprette et nyt anlægskort for det budgetterede anlægsaktiv.
 3. Markér afkrydsningsfeltet Budgetanlæg for at forhindre bogføring i finansregnskabet.
 4. Udfyld resten af felterne, tildel en afskrivningsprofil, og bogfør derefter den første anskaffelsespris for det budgetterede anlægsaktiv, der er angivet i feltet Budgetanlægsnr. på kladdelinjen Du kan finde flere oplysninger i Anskaffe anlægsaktiver.

Sådan budgetteres salget af et anlægsaktiv

Hvis du planlægger at sælge anlæg inden for budgetperioden, kan du angive oplysninger om salgspris og -dato.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg det anlægsaktiv, der skal sælges, og vælg derefter handlingen Afskrivningsprofiler.
 3. I vinduet Anlægsafskrivningsprofiler skal du udfylde felterne Forventet salgsdato og Forventet salgspris. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan vises forventede salgsværdier

Hvis du vil have vist de forventede salgsværdier og beregne gevinst eller tab, kan du bruge rapporten Anlæg - forventet værdi.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlæg - forventet værdi, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.
 3. Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift.

Sådan budgetteres afskrivning

Du kan bruge rapporten Anlæg - forventet værdi til at beregne den fremtidige afskrivning. I rapporten vises bogført værdi og akkumuleret afskrivning i starten af den valgte periode og ved ændringer i løbet af perioden, og den bogførte værdi og den akkumulerede afskrivning vises ved slutningen af den valgte periode.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlæg - forventet værdi, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.
 3. Hvis du vil have vist de samlede værdier for alle aktiver, skal du rydde afkrydsningsfeltet Udskrift pr. anlæg.
 4. Lad oversigtspanelet Anlæg stå tomt, hvis alle anlægsaktiver skal inkluderes. I feltet Budgetanlæg skal du angive Nej for at udelukke budgetanlæg eller Ja for kun at få vist budgetanlæg.
 5. Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift.

Se også

Anlægsaktiver
Opsætning af anlægsaktiver
Finans
Introduktion
Arbejde med Business Central