Definere anlægsreparation

For at administrere vedligeholdelse af anlæg, skal du først angive nogle generelle reparationsoplysninger, en bogføringskonto for reparationsomkostninger og reparationskoder for forskellige typer arbejde, f.eks rutineeftersyn eller reparation.

Sådan angives generelle reparationsoplysninger

Hvis du definerer felterne til reparation, kan du bogføre reparationsudgifter fra anlægskladden.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg det anlægsaktiv, du vil definere forsikringsdækning for, og vælg derefter handlingen Rediger.
  3. Udfyld felterne efter behov i oversigtspanelet Reparation. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan defineres reparationskoder

Når du bogfører reparationsudgifter fra en kassekladde, skal du udfylde feltet Reparationskode for at registrere, hvilken slags reparation der er blevet udført, f.eks. rutineeftersyn eller reparation.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Reparation, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I feltet Reparation skal du oprette koder for de forskellige typer reparationsarbejde.

Sådan defineres reparationskonti

Hvis du vil bogføre reparationsudgifter, skal du først angive et kontonummer i vinduet Anlægsbogføringsgrupper.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsbogføringsgrupper, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Udfyld feltet Reparationskonto for hver enkelt bogføringsgruppe.

Bemærk

Hvis du angive, at reparationsomkostningerne skal allokeres til afdelinger eller projekter, skal du definere allokeringsnøgler. Du kan finde flere oplysninger i Angive generelle funktioner for anlægsaktiver.

Se også

Opsætning af anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Finans
Introduktion
Arbejde med Business Central