Overføre, opdele eller kombinere anlægsaktiver

Anlægsomposteringskladden bruges til at overføre, opdele og kombinere anlægsaktiver. Du kan få vist eller udskrive resultaterne af anlægsompostering med rapporten Anlæg - bogført værdi 02.

Overføre et anlægsaktiv til en anden afdeling

Du kan overføre et anlægsaktiv til en anden afdeling, når du f.eks. placerer et aktiv i produktionsafdelingen, mens det er under opførelse, og derefter flytte det til administrationsafdelingen, når det er færdigbygget.

 1. Definer et nyt anlæg. Angiv den nye afdeling i feltet Afdelingskode.

 2. Tildele en anlægsafskrivningsprofil til det nye anlægsaktiv. Du kan finde flere oplysninger i Anskaffe anlægsaktiver.

 3. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Omposteringskladder, og vælg derefter det relaterede link.

 4. Opret en omposteringskladde, hvor feltet Anlægsnr. viser det oprindelige anlægsaktiv, og feltet Nyt anlægsnr. indeholder det nye anlægsaktiv, der skal flyttes.

 5. Vælg handlingen Ompostér.

  Der oprettes nu to linjer i anlægskassekladden ved hjælp af den type og det navn, du har angivet i vinduet Anlægskladdeopsætning for den angivne afskrivningsprofil. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere afskrivning af anlægsaktiver.

 6. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsfinanskladder, og vælg derefter det relaterede link.

 7. I vinduet Anlægskassekladde skal du vælge handlingen Bogfør for at bogføre den ompostering, du har udført i trin 4 og 5.

Hvis du har bogført en anskaffelsespris for ét anlæg, kan du bruge anlægsomposteringskladden til at opdele anskaffelsesprisen på flere anlægsaktiver.

Sådan opdeles et anlægsaktiv i tre anlægsaktiver

Du kan opdele et anlægsaktiv i flere anlægsaktiver, f.eks. når du skal fordele et anlægsaktiv på tre forskellige afdelinger. I så fald kan du f.eks. flytte 25 procent af anskaffelsesprisen og afskrivningen for det oprindelige anlæg til det andet anlæg og 45 procent til det tredje anlæg. De resterende 30 procent bliver hos det oprindelige anlægsaktiv.

 1. Definer to nye anlægsaktiver. Angiv den nye afdeling i feltet Afdelingskode.

 2. Tildele anlægsafskrivningsprofiler til de nye anlægsaktiver. Du kan finde flere oplysninger i Anskaffe anlægsaktiver.

 3. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Omposteringskladder, og vælg derefter det relaterede link.

 4. Opret to omposteringskladdelinjer, én for hvert nyt anlægsaktiv.

 5. På den første linje skal du angive det andet anlægsaktiv i feltet Nyt anlægsnr. og 25 i feltet Ompost.pct. (anskaffelse).

 6. På den anden linje skal du angive det tredje anlægsaktiv i feltet Nyt anlægsnr. og 40 i feltet Ompost.pct. (anskaffelse).

 7. På begge linjer skal du markere afkrydsningsfelterne Omposter anskaffelse og Omposter afskrivning.

 8. Vælg handlingen Ompostér.

  Der oprettes nu to linjer i anlægskassekladden ved hjælp af den type og det navn, du har angivet i vinduet Anlægskladdeopsætning for den angivne afskrivningsprofil. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere afskrivning af anlægsaktiver.

 9. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsfinanskladder, og vælg derefter det relaterede link.

 10. I vinduet Anlægskassekladde skal du vælge handlingen Bogfør for at bogføre den ompostering, du har udført i trin 4-8.

Sådan kombineres to anlægsaktiver til ét

Du kan kombinere flere anlægsaktiver til ét anlægsaktiv, f.eks. når du skal flytte fordelte anlægsaktiver til en enkelt afdeling. Hvis du har bogført anskaffelsesprisen og afskrivningen for det anlægsaktiv, der skal flyttes, kombineres værdierne i det enkelte anlægsaktiv.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Omposteringskladder, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Opret en omposteringskladde, hvor feltet Anlægsnr. viser det oprindelige anlægsaktiv, der skal flyttes/kombineres, og feltet Nyt anlægsnr. indeholder det nye anlægsaktiv, det skal kombineres med.

 3. Lad feltet Ompost.pct. (anskaffelse) være tomt for at flytte/kombinere hele anskaffelsesprisen.

 4. Markér afkrydsningsfelterne Omposter anskaffelse og Omposter afskrivning.

 5. På fanen Handlinger skal du vælge Omposter.

  Der oprettes nu to linjer i anlægskassekladden ved hjælp af den type og det navn, du har angivet i vinduet Anlægskladdeopsætning for den angivne afskrivningsprofil. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere afskrivning af anlægsaktiver.

 6. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsfinanskladder, og vælg derefter det relaterede link.

 7. I vinduet Anlægskassekladde skal du vælge handlingen Bogfør for at bogføre den ompostering, du har udført i trin 2-5.

Sådan får du vist ændrede bogførte afskrivningsværdier på grund af ompostering af anlægsaktiver

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlæg - bogført værdi 02, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.
 3. Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift.

Se også

Anlægsaktiver
Opsætning af anlægsaktiver
Finans
Introduktion
Arbejde med Business Central