Analysere pengestrømme i din virksomhed

Penge styrer, som man siger. Diagrammer i rollecenteret Regnskabsmedarbejder giver indsigt, som kan hjælpe dig med at træffe beslutninger vedrørende dine pengestrømme.

For at besvare spørgsmål som de følgende Skal du bruge dette diagram
Hvor længe lægger salgsprocessen beslag på mine kontanter?
Skal jeg øge eller mindske lagerniveauer?
Kassebeholdningsproces
Hvornår er et pengebeløb ankommet til og har forladt min virksomhed?
Er nogle perioder bedre end andre?
Pengestrøm
Ser tallene negative ud for en periode?
Skal jeg undersøge det?
Indtægter og udgifter
Hvornår kan jeg forvente kontante overskud eller underskud?
Skal jeg nedbringe gæld eller låne for at imødegå kommende udgifter?
Pengestrømsprognoser

I rollecentret Regnskabsmedarbejder under Finansydeevne giver diagrammerne Kassebeholdningsproces, Pengestrøm og Indtægter og udgifter dig måder at analysere pengestrømme på:

  • Få vist tallene i en periode ved hjælp af tidslinjeskyderen.
  • Filtrer diagrammet ved at vælge kilden i forklaringen.
  • Skift tidsrum, eller gå til forrige eller næste periode ved at vælge indstillinger i rullemenuen Finansydeevne.
  • Få vist posterne ved at vælge et punkt i diagrammet. F.eks. et punkt på tidslinjen eller en målgruppe i en kolonne. Hvis tallene afviger fra det forventede, er det her, du kan foretage ændringer.

Selvom Pengestrømsprognose er adskilt fra de andre diagrammer, minder det om dem. Du kan få vist detaljer, filterresultater og ændre det viste på samme måde. Hvis du ændrer en indstilling, kan du opdatere prognosen ved at vælge Pengestrømsprognose og derefter Genberegn prognose.

Hvis du vil undersøge prognosen ud over prognoseposter, kan du også se pengestrømskladden. Du kan f.eks. se, hvordan prognosen:

  • Håndterer bekræftede salg og køb.
  • Fratrækker skyldige beløb og tilføjer tilgodehavender.
  • Springer dubletter af salgsordrer og købsordrer over.

Sådan vises en pengestrømskladde

  1. Søg efter Pengestrømsprognoser, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg en pengestrømsprognose, og vælg derefter handlingen Pengestrømskladde.
  3. På siden Pengestrømskladde skal du vælge handlingen Foreslå kladdelinjer.

Se også

Konfigurere Finans
Arbejde med Business Central
Opsætning af pengestrømsanalyse