Opsætning af pengestrømsanalyse

Hvis du vil have hjælp til at beslutte, hvad du skal gøre med dine likvide midler, kan du få et overblik vha. diagrammerne i rollecenteret Regnskabsmedarbejder:

 • Kassebeholdningsproces
 • Indtægter og udgifter
 • Pengestrøm
 • Pengestrømsprognoser

Dette emne beskriver, hvor data i diagrammerne kommer fra, og om nødvendigt, hvad du skal gøre for at begynde at bruge diagrammerne.

Diagrammerne Kassebeholdningsproces og Indtægter og udgifter

Diagrammere Kassebeholdningsproces og Indtægter og udgifter er klar til brug, baseret på kontoplanen og kontoskemaer. Kontiene er, hvor dataene kommer fra, og kontoskemaer beregner forholdet mellem salg og tilgodehavender. Der findes allerede nogle konti og kontoskemaer. Du kan bruge dem, som der er, ændre dem og tilføje nye. Hvis du tilføjer finanskonti i kontoplanen, f.eks. ved at importere dem fra QuickBooks, skal du oprette en tilknytning til kontiene på siden Kontoskemaer for følgende kontoskemanavne:

Kontoskemanavn Bruges i
I_CACYCLE Kassebeholdningsproces
I_CASHFLOW Pengestrøm
I_INCEXP Indtægter og udgifter
I_MINTRIAL Som en resultatopgørelse, hvis du ikke bruger kontoplanen

Bemærk! Det er en god ide at gemme de beregninger, der bruges i kontoskemaet.

Angiv kontiene i feltet Sammentælling for Nettoomsætning i alt, Tilgodehavender i alt, Gæld i alt og Lagerbeholdning i alt. Du kan oprette tilknytning til en række konti eller mere end én bestemt konto ved at angive kontonumrene adskilt af henholdsvis ".." eller en lodret linje. F.eks. 1111..4444 eller 2222|3333|5555.

Tip! Kontroller tilknytningen ved at vælge handlingen Oversigt.

Konfigurere diagrammet Pengestrøm

Diagrammet Pengestrøm er baseret på følgende:

 • En plan over pengestrømskonti.
 • En eller flere pengestrømskonfigurationer. Disse angiver de konti, der skal bruges til regnskab, køb, salg, tjenester og anlæg.

For at hjælpe dig i gang findes der i forvejen nogle konti- og pengestrømsopsætninger. Du kan tilføje, ændre eller fjerne dem.

Du konfigurerer dem ved at søge efter pengestrømskonti, vælge linket og derefter udfylde felterne. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. Gentag disse trin for pengestrømskonti.

Konfigurere pengestrømsprognoser

Diagrammet Pengestrømsprognose bruger pengestrømskonti, pengestrømsopsætninger og pengestrømsbudgetter. Nogle får du leveret, men du kan oprette dine egne ved hjælp af en assisteret opsætningsvejledning. Vejledningen hjælper dig med f.eks. at angive, hvor ofte prognosen skal opdateres, de konti, den skal baseres på, oplysninger om, hvornår du betaler skatter, og om du skal aktivere Cortana Intelligence.

Pengestrømsprognoser kan bruge Cortana Intelligence til at medtage dokumenter med forfaldsdato i fremtiden. Resultatet er en mere omfattende forudsigelse. Forbindelsen til Cortana Intelligence er allerede konfigureret for dig. Du skal blot aktivere den. Når du logger på Business Central, vises en meddelelse i en blå linje med et link til standardpengestrømsopsætningen. Meddelelsen vises kun én gang. Hvis du lukker den, men beslutter at aktivere Cortana Intelligence, kan du bruge den assisterende opsætningsvejledning eller en manuel fremgangsmåde.

Bemærk

Du kan også vælge at bruge din egen prognosewebtjeneste. Du kan finde flere oplysninger i Oprette og bruge din egen prognosewebtjeneste til pengestrømsprognoser.

Sådan bruges den assisterede opsætningsvejledning:

 1. I rollecenteret Regnskabsmedarbejder under diagrammet Pengestrømsprognose skal du klikke på handlingen Åbn assisteret opsætning.
 2. Udfyld felterne i hvert trin i vejledningen.
 3. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Pengestrømsprognose, og vælg derefter det relaterede link.
 4. I vinduet Pengestrømsprognose skal du vælge handlingen Genberegn prognose.

Sådan bruges en manuel proces:

 1. I rollecenteret Regnskabsmedarbejder skal du søge efter Pengestrømskonfiguration og derefter vælge det relaterede link.
 2. Udvid oversigtspanelet Cortana Intelligence, og marker derefter afkrydsningsfeltet Cortana Intelligence aktiveret.
 3. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Pengestrømsprognose, og vælg derefter det relaterede link.
 4. I vinduet Pengestrømsprognose skal du vælge handlingen Genberegn prognose.

Tip

Overvej længden på de perioder, som tjenesten skal bruge i beregningerne. Jo flere data du angiver, desto mere nøjagtige forudsigelser får du. Hold også øje med store variationer mellem perioderne. De kan også påvirke forudsigelserne. Hvis Cortana Intelligence ikke finder nok data, eller dataene varierer meget, opretter tjenesten ikke en forudsigelse.

Oprette og bruge din egen prognosewebtjeneste til pengestrømsprognoser.

Du kan også oprette din egen prognosewebtjeneste baseret på en offentlig model med navnet Prognosemodel til Microsoft Business Central. Denne prognosemodel er tilgængelig online i Cortana Intelligence-galleriet. Sådan bruges modellen:

 1. Åbn en webbrowser, og gå til Cortana Intelligence-galleriet.
 2. Søg efter Prognosemodel til Microsoft Business Central, og åbn derefter modellen i Azure Machine Learning Studio.
 3. Brug din Microsoft-konto til at tilmelde dig et arbejdsområde og derefter kopiere modellen.
 4. Kør modellen, og udgiv den som en webtjeneste.
 5. Notér URL-adressen for API og API-nøglen. Du skal bruge disse legitimationsoplysninger til en pengestrømsopsætning.
 6. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Pengestrømskonfiguration, og vælg derefter det relaterede link.
 7. Udvid oversigtspanelet Cortana Intelligence, og udfyld derefter felterne.

Se også

Analysere pengestrømme i din virksomhed
Konfigurere Finans
Arbejde med Business Central