Konfigurere Finans

For at du kan komme hurtigt i gang, omfatter Business Central standardkonfigurationer for de fleste økonomiske processer. Du kan ændre konfigurationerne, så de passer til din virksomhed. På rollecenteret kan du f.eks. bruge en assisteret opsætningsvejledning til at angive satsen for salgsmoms for din lokation.

Der er dog nogle ting, du selv skal angive. Det kan f.eks. være, hvis du vil bruge dimensioner som udgangspunkt for business intelligence.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Vælge, hvordan du betaler dine kreditorer. Definere betalingsformer
Angiv de bogføringsgrupper, der knytter enheder som debitorer, kreditorer, varer, ressourcer og salgs- og købsdokumenter til finanskonti. Konfigurere bogføringsgrupper
Oprette kontoskemaer og definere kontokategorier for at definere indholdet af finansielle diagrammer og rapporter, f.eks. balancen og årsopgørelsesrapporter. Forberede finansrapporter med kontoskemaer og kontokategorier
Angive en tolerance, som systemet lukker en faktura efter, også selvom betalingen, inklusive eventuel rabat, ikke fuldt ud dækker beløbet på fakturaen. Arbejde med betalingstolerancer og kontantrabattolerancer
Konfigurere regnskabsperioder. Åbne et nyt regnskabsår
Definere, hvordan du rapporterer momsbeløb, som du har indsamlet for salg, til skattemyndighederne. Fremgangsmåde: Rapportere moms til skattemyndighederne
Angive salgs- og købsfunktioner til at håndtere betalinger i fremmed valuta. Aktivere anvendelsen af finansposter i forskellige valutaer
Føje nye konti til den eksisterende kontoplan. Konfigurere kontoplanen
Oprette business intelligence (BI)-diagrammer til at analysere likviditet. Opsætning af pengestrømsanalyse
Aktivere fakturering af en debitor, der ikke er sat op i systemet. Konfigurere kontantkunder
Oprette Intrastatrapportering og sende rapporten til en myndighed Konfigurere og rapportere Intrastat

Se også

Finans
Håndtere bankkonti
Arbejde med dimensioner
Importere virksomhedsdata fra andre økonomisystemer
Analysere pengestrømme i din virksomhed
Arbejde med Business Central

Starte en gratis prøveversion!