Konfigurere urealiseret moms i forbindelse med bogføring baseret på kontanter

Hvis du bruger bogføringsmetoder, der er baseret på kontanter, kan du konfigurere Business Central til at håndtere urealiseret moms.

Sådan bruges finanskonti for urealiseret moms

Du kan vælge, at momsbeløb beregnes og bogføres til en midlertidig finanskonto, når en faktura bogføres. Når den faktiske betaling af fakturaen bogføres, kan momsbeløbet så bogføres til den korrekte finanskonto og medtages i momsangivelsen. Du skal først færdiggøre momsbogføringsopsætning.

Når du vil bruge konti for urealiseret moms, skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, og angiv Opsætning af Finans.
 2. På siden Opsætning af Finans i oversigtspanelet Generelt skal du vælge Vis mere og derefter markere afkrydsningsfeltet Urealiseret moms.
 3. Luk siden.
 4. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport Søg efter side eller rapport og angive Opsætning af momsbogføring.
 5. På siden Opsætning af momsbogføring skal du vælge momsbogføringsgruppen og derefter vælge Rediger.
 6. I feltet Urealiseret moms - type skal du vælge en indstilling for at angive, hvordan betalinger skal tildeles til fakturabeløbet (uden moms) og selve momsbeløbet, og hvordan momsbeløb skal overføres fra den urealiserede momskonto til den realiserede momskonto. Følgende tabel beskriver indstillingerne.
Indstilling Beskrivelse
Tom Vælg denne indstilling, hvis du ikke vil bruge funktionen for urealiseret moms.
Procent Betalinger dækker både moms og fakturabeløbet i forhold til den procentmæssige andel af det samlede fakturabeløb. Det betalte momsbeløb overføres fra den urealiserede momskonto til den realiserede momskonto.
Første Betalingerne dækker først moms og derefter fakturabeløb. I dette tilfælde svarer beløbet, der overføres fra kontoen for urealiseret moms til momskontoen, til betalingsbeløbet, indtil hele momsbeløbet er betalt.
Sidste Betalingerne dækker fakturabeløbet først moms og derefter moms. I dette tilfælde overføres intet beløb fra kontoen for urealiseret moms til momskontoen, før hele fakturabeløbet eksklusive moms er betalt.
Først (betalt) Betalingerne skal først dække momsbeløbet (som ved indstillingen Først), men der overføres ikke noget beløb til momskontoen, før det fulde momsbeløb er betalt.
Sidst (betalt) Betalingerne skal først dække fakturabeløbet (som ved indstillingen Sidst), men der overføres ikke noget beløb til momskontoen, før det fulde momsbeløb er betalt.
 1. I feltet Urealiseret salgsmomskonto skal du vælge finanskontoen for urealiseret salgsmoms.

  Bemærk

Momsbeløbet bogføres på denne konto og bliver stående der, indtil debitors indbetaling er bogført. Derefter overføres beløbet til finanskontoen for salgsmoms. 7. Angiv finanskontoen for urealiseret købsmoms i feltet Urealiseret købsmomskonto.

> [!NOTE] 
>  Momsbeløbet bogføres på denne konto og bliver stående der, indtil debitors indbetaling er bogført. Derefter overføres beløbet til finanskontoen for købsmoms.

Se også

Opsætning af moms