Opsætte lokationer

Hvis du køber, gemme eller sælger varer i mere end ét område eller lagersted, skal du oprette hver lokation med et lokationskort og definere overflytningsruter.

Du kan derefter oprette dokumentlinjer for en bestemt lokation vis tilgængeligehed pr. lokation og vare samt overføre lagerbeholdning mellem lokationer. Der er flere oplysninger i Administrere lager.

Sådan oprettes et lokationskort

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Lokationer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg handlingen Ny.
  3. I vinduet Lokationskort skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
  4. Gentag trin 2 og 3 for hver lokation, hvor du vil foretage lageropgørelse.

Bemærk

Mange af felterne på lokationskortet henviser til håndtering af varer i indgående og udgående lagerprocesser. Der er flere oplysninger under Konfigurere lokalitetsstyring.

Sådan oprettes en overflytningsrute

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Overflytningsruter, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Du kan også vælge handlingen Overflytningsruter i ethvert Lokationskort-vindue.
  3. Vælg handlingen Ny.
  4. I vinduet Lokationskort skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Du kan nu overflytte lagervarer mellem to lokationer. Du kan finde flere oplysninger i Overflytte lagerbeholdning mellem lokationer.

Se også

Administrere lager
Overflytte lagerbeholdning mellem lokationer
Arbejde med Business Central
Tilpasse din Business Central-oplevelse
Generelle forretningsfunktioner