Arbejde med styklister

Du kan bruge styklister til at strukturere overordnede varer, der skal samles eller fremstilles af ressourcer eller produktionsressourcer fra komponenter. En montagestykliste kan også bruges til at sælge en overordnet vare som en pakke bestående af dens komponenter.

Montagestykliste eller produktionsstyklister

Du kan bruge montageordrer til at oprette slutvarer fra komponenter i en enkel proces, der kan udføres af en eller flere grundlæggende ressourcer, som ikke er produktions- eller arbejdscentre, eller uden nogen ressourcer. En montageproces kunne f.eks. være at plukke to vinflasker og én kaffesæk og pakke dem som en gave.

En montagestykliste er masterdata, der definerer, hvilke komponentvarer der indgår i en monteret færdigvare, og hvilke ressourcer der bruges til at montere montageelementet. Når du angiver et montageelement og et antal i hovedet på en ny montageordre, udfyldes montageordrelinjerne automatisk i henhold til montagestyklisten med én montageordrelinje pr. komponent eller ressource. Du kan finde flere oplysninger i Montagestyring.

Montagestyklister er beskrevet i dette emne.

Du kan bruge produktionsordrer til at oprette slutvarer fra komponenter i en kompleks proces, der kræver en produktionsrute og arbejdscentre eller produktionsressourcer, som repræsenterer produktionskapacitet. F.eks. kunne en produktionsproces være at klippe stålplader i én handling, svejse dem i den næste operation og male færdigvaren i den sidste operation. Du kan finde flere oplysninger under Produktion.

En produktionsstykliste er masterdata, der definerer en produktionsvare og de komponenter, der går ind i den. Ved montageelementer skal produktionsstyklisten certificeres og tildeles til produktionsvaren, før elementet kan bruges i en produktionsordre. Når du angiver produktionsvaren på en produktionsordrelinje, enten manuelt eller ved at opdatere ordren, bliver produktionsstyklisteindholdet komponenterne i produktionsordren. Du kan finde flere oplysninger i Oprette produktionsstyklister.

Begrebet ressourcer i produktionen er langt mere avanceret end i montagestyring. Arbejdscentre og produktionsressourcer fungerer som ressourcer, og produktionstrin repræsenteres af operationer, der er tildelt til ressourcer i produktionsruter. Du kan finde flere oplysninger i Oprette ruter.

Både montageordrer og produktionsordrer kan knyttes direkte til salgsordrer. Du kan dog kun bruge montageordrer til at tilpasse færdigvaren direkte til en debitoranmodning med salgsordren.

Sådan oprettes en montagestykliste

For at definere en overordnet vare, der består af andre elementer og potentielt af ressourcer, der kræves for at sammensætte den overordnede vare, skal du oprette en montagestykliste.

Montagestyklister indeholder normalt varer, men kan også indeholde en eller flere ressourcer, der er påkrævet for at sammensætte montageelementet.

Montagestyklister kan have flere niveauer, hvilket betyder, at en komponent på montagestyklisten selv kan være et montageelement. I så fald skal feltet Montagestykliste på montagestyklistelinjen vise Ja.

Der gælder særlige krav for elementerne på montagestyklister for så vidt angår varedisponering. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan får du vist tilgængeligheden af en vare via brugen af den i montagestyklister" i Vise varedisponering.

Montagestyklister oprettes ad to omgange:

 • Oprette en ny vare
 • Angive montageelementets styklistestruktur.
 1. Opret en ny vare. Du kan finde flere oplysninger i Registrere nye varer.

  Fortsæt med at angive komponenter eller ressourcer på montagestyklisten.

 2. I vinduet Varekort for et montageelement skal du vælge handlingen Montage og derefter vælge handlingen Montagestykliste.

 3. I vinduet Montagestykliste skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan får du vist komponenterne for et montageelement indrykket i overensstemmelse med styklistestrukturen

Fra vinduet Montagestykliste kan du åbne et separat vindue, der viser komponenterne og evt. ressourcer, der er indrykket i henhold til deres placering på styklisten under montageelementet.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Varer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn kortet for et montageelement. (Feltet Montagestykliste i vinduet Varer indeholder Ja).
 3. I vinduet Varekort skal du vælge handlingen Montage og derefter vælge handlingen Montagestykliste.
 4. I vinduet Montagestykliste skal du vælge handlingen Vis stykliste.

Sådan erstattes montageelementet med dets komponenter på dokumentlinjer

Du kan bruge en særlig funktion til at erstatte linjen for montageelementet med nye linjer til dets komponenter fra et salgs- og købsdokument, som indeholder et montageelement. Denne funktion er nyttig f.eks., hvis du vil sælge komponenterne som en pakke, der repræsenterer et montageelement.

Advarsel: Når du har brugt funktionen Udfold stykliste, er det svært at annullere den igen. Du skal slette de salgsordrelinjer, der repræsenterer komponenterne og derefter indsætte en salgsordrelinje for montageelementet igen.

Følgende procedure er baseret på en salgsfaktura. Samme fremgangsmåde gælder for andre salgsdokumenter og alle købsdokumenter.

 1. I øverste højre hjørne skal du vælge ikonet Søg efter side eller rapport, angive Salgsfakturaer og derefter vælge det relaterede link.
 2. Åbn en salgsfaktura, som indeholder en linje for et montageelement.
 3. Vælg linjen for et montageelement og vælg derefter linjehandlingen Udfold stykliste.

Alle felter på salgsfakturalinjen for montageelementet fjernes med undtagelse af felterne Vare og Beskrivelse. Fuldførte salgsfakturalinjer indsættes for komponenterne og eventuelle ressourcer, der udgør montageelementet.

Bemærk: Funktionen Udfold stykliste findes også i vinduet Montagestykliste.

Sådan beregnes standardkostprisen et montageelement

Du kan beregne kostprisen for et montageelement ved at akkumulere kostprisen for hver komponent og ressource i elementets montagestykliste.

Du kan også beregne og opdatere standardkostprisen for en eller flere varer i vinduet Standardkostpriskladde. Du kan finde flere oplysninger i Opdatere standardkostpriser.

En montagestyklistes kostpris svarer altid til den samlede kostpris for dens komponenter, herunder andre montagestyklister, og eventuelle ressourcer.

 1. I øverste højre hjørne skal du vælge ikonet Søg efter side eller rapport, angive Varer og derefter vælge det relaterede link.
 2. Åbn kortet for et montageelement. (Feltet Montagestykliste i vinduet Varer indeholder Ja).
 3. I vinduet Varekort skal du vælge handlingen Montage og derefter vælge handlingen Montagestykliste.
 4. I vinduet Montagestykliste skal du vælge handlingen Beregn kostpris.
 5. Vælg en af følgende muligheder, og klik derefter på knappen OK.
Indstilling Description
Øverste niveau Beregner montageelementets standardkostpris som kostbeløbet for alle elementer, der er købt eller monteret på montagestyklisten uanset eventuelle underliggende montagestyklister.
Alle niveauer Beregner montageelementets standardkostpris som summen af: 1) Den beregnede kostpris for alle underliggende montagestyklister på montagestyklisten. 2) Kostprisen for alle indkøbte varer på montagestyklisten.

Omkostningerne ved de elementer, der udgør montagestyklisten, kopieres fra komponentvarekortene. Kostprisen på hver vare ganges med antallet, og den samlede kostpris vises i feltet Kostpris på varekortet.

Se også

Registrere nye varer
Vise varedisponering
Lagerbeholdning
Arbejde med Business Central