Hurtig reference til genveje - på pc'er

Generelt

Tryk på disse taster For at gøre følgende
Alt+F2 Vise eller skjule faktaboksruden
Alt+N Oprette en ny post
Alt+Skift+N Lukke en nyoprettet post og åbne en ny
Alt+O Føje en ny note til den valgte post
ALT + Q Åbn Fortæl mig
Alt+Op Åbn værktøjstip eller valideringsfejl
Alt+Pil ned Åbn en rullemenu eller et opslag
Alt+T Åbn siden Mine indstillinger
Alt+Skift+W Åbne det aktuelle kort eller dokument i et nyt vindue
Ctrl+Insert Indsætte en ny linje i et dokument
Ctrl-Delete Slette linjen i et dokument, en kladde eller et regneark
Ctrl+Skift+F12 Maksimere delen med linjevarer på en dokumentside
Ctrl+F1 Åbn Hjælp til siden
Navigere under tilpasning
Ctrl+klik Navigere under tilpasning
Skift+F12 Åbn Rollestifinder, en funktionsoversigt
F5/Ctrl+F5 Opdater/genindlæs side
Tab/Skift+Tab Flytte fokus til næste/forrige element
F6/Shift+F6 Flyt til næste oversigtspanel/del
Tryk på disse taster For at gøre følgende
Home eller End Gå til det første eller sidste felt
Ctrl+Home/End Gå til den første eller sidste række
Ctrl+Op/Ned Navigere uden at miste markering
Ctrl+A Markér alt
Ctrl+mellemrumstast Skifte markering af række
Ctrl/Skift+klik Føje rækken/rækkerne til markeringen
Skift+Op/Ned Føje rækken over/under til markering
Skift+Page Up/Down Vælg synlige rækker over/under
Ctrl+Enter Fokusere uden for listen

Kopiér og sæt ind

Tryk på disse taster For at gøre følgende
Ctrl+C/V Kopiér/Indsæt rækker
F8 Kopiere feltet ovenover til den aktuelle række

Søg, filtrer og sortér

Tryk på disse taster For at gøre følgende
Alt+F7 Sortér kolonnen i stigende eller faldende rækkefølge
F3 Skifte søgning
Shift+F3 Skifte filterrude, fokusere på feltfiltre
Alt+F3 Filtrere på den markerede celleværdi
Skift+Alt+F3 Tilføje filter i markeret felt
Ctrl+Alt+Skift+F3 Nulstil filtre

Hurtigpost

Tryk på disse taster For at gøre følgende
Ctrl+Skift+Enter Gå til næste genvejsfelt uden for en liste
Enter/Skift+Enter Gå til næste/forrige genvejsfelt
Rapporteksempel
Tryk på disse taster For at gøre følgende
Ctrl+Home/End Gå til første/sidste side

Tip

Hvis du vil have en grafisk printervenlig version, skal du vælge følgende billede og hente PDF-filen.

Ikon, der åbner et PDF-dokument.