Opsætning af forretningsrelationer i kontaktvirksomheder

Du kan bruge forretningsrelationer til at angive det forretningsforhold, som findes mellem din virksomhed og dine kontakter, f.eks. et kundeemne, bank, konsulent, serviceleverandør osv.

Brug af forretningsrelationer i kontakter er en totrinsproces. Først skal du definere koden for forretningsrelationen. Du behøver kun at udføre dette trin én gang for hver forretningsrelation. Når du har en forretningsrelationskode, kan du begynde at tildele koden til kontaktvirksomheder.

Bemærk

Hvis du har planer om at synkronisere kontakter med kreditorer, debitorer eller bankkonti i andre dele af programmet, kan det være en god idé at definere forretningsrelationer for dem.

Sådan defineres en forretningsrelationskode

Forretningsrelationskoden definerer en kategori eller type af forretningsrelation, f.eks BANK eller Law. Du kan have flere forretningsrelationskoder. Du kan definere forretningsrelationen fra vinduet Forretningsrelationer.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Forretningsrelationer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg handlingen Ny, og indtast en kode og beskrivelse. Du kan bruge op til 11 tegn til koden, som skal være en kombination af tal og bogstaver.

Sådan tildeles forretningsrelationer til en kontakt

Du kan ikke tildele forretningsrelationer til en kontaktperson – kun til virksomheder.

  1. Åbn kontakten.

  2. Vælg handlingen Virksomhed, og vælg derefter handlingen Forretningsrelationer.

    Vinduet Kontakt til forretningsrelation åbnes.

  3. I feltet Forretningsrelationskode skal du vælge den forretningsrelation, du vil tildele.

Gentag disse trin for hver forretningsrelation, du vil tildele. Du kan også tildele forretningsrelationer fra kontaktoversigten ved at udføre samme procedure.

Det antal relationer, du har tildelt kontakten, vises i feltet Antal forretningsrelationer i sektionen Segmentering i vinduet Kontakt.

Når du har tildelt forretningsrelationer til kontakter, kan du bruge oplysningerne til at udvælge kontakter til dine målgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Tilføje kontakter til målgrupper.

Se også

Oprette kontaktvirksomheder
Arbejde med Business Central