Administrere interaktioner for målgrupper

Vinduet Målgruppe er en slags kladde, hvor du kan:

  • Oprette målgrupper.
  • Gemme de målgruppekriterier, som du har anvendt til at vælge kontakter.
  • Logge målgruppen og registrere interaktioner, som vedrører kontakterne i målgruppen.

Segmentering

Du kan oprette målgrupper på flere forskellige måder:

  • Du kan manuelt angive de kontakter, som du vil medtage i målgruppen på linjerne.
  • Du kan vælge kontakter.
  • Du kan genbruge en gemt målgruppe som grundlag for oprettelse af en ny.
  • Du kan genbruge gemte målgruppekriterier.

Interaktioner

I vinduet Målgruppe kan du oprette interaktioner for flere kontakter samtidigt. Du kan f.eks. flette en målgruppe sammen med et Microsoft Word-dokument, så du kan sende et brev til alle kontakterne i målgruppen.

Du kan angive oplysninger om interaktion for målgruppen på Målgruppe hovedet. Du kan f.eks. bestemme, hvilken interaktionsskabelon du ønsker at bruge for alle kontakter, angive en beskrivelse, en korrespondancetype osv. Du kan dog ændre disse oplysninger i målgruppelinjen for hver enkelt kontakt ved f.eks. at angive en anden beskrivelse for en kontakt. Hvis du fletter en målgruppe med et Microsoft Word-dokument, kan du tilpasse dokumentet, der skal sendes til en eller flere af kontakterne i målgruppen, f.eks. ved tilføjelse af individuelle kommentarer i dokumentet.

Logføring

Når du vælger Log i vinduet Målgruppe, registrerer programmet interaktioner i vinduet Interaktionslogpost, og målgruppen registreres i loggen. Når du har registreret målgruppen i loggen, kan du kun finde den i vinduet Gemt målgruppe.

I vinduet Logførte målgrupper, kan du vælge at oprette en opfølgende målgruppe, der indeholder de samme kontaktpersoner som den målgruppe, du har logget.

Se også

Oprette målgrupper
Oprette interaktioner til målgrupper
Administrere målgrupper
Registrering af interaktioner med kontakter
Administrere salgsleads
Oprette og administrere kontakter
Arbejde med Financials