Behandle salgsleads

Når du opretter et lead, er der flere funktioner til administration af et lead og til at flytte det til afslutning.

Sådan vises salgsmuligheder

De eksisterende salgsleads er tilgængelige i vinduet Leadoversigt. Der er forskellige måder at få adgang til vinduet for at behandle salgsleads:

For at få vist salgsleads for
Alle sælgere og kontakter Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Leadoversigt, og vælg derefter det relaterede link.
En bestemt sælger Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sælgere, og vælg derefter det relaterede link. Vælg sælgeren, vælg handlingen Leads, og vælg derefter handlingen Oversigt.
En bestemt kontakt Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kontakter, og vælg derefter det relaterede link. Vælg kontakten på listen, og vælg derefter handlingen Leads.

Hver af disse opgaver åbnes i vinduet Leadoversigt.

Sådan lukkes leads

Når forhandlingerne er afsluttet, kan du lukke leads. Når du lukker et lead, kan du samtidig angive, om det blev vundet eller tabt, og hvorfor det lukkes. For at angive en årsag, skal du have defineret lukkekoder for leads.

 1. I vinduet Leadoversigt skal du vælge leadet og derefter vælge handlingen Luk. Vinduet Luk lead åbnes.

 2. Udfyld de relevante felter, og vælg derefter knappen OK.

  Felterne Leadlukkekode og Lukket den er obligatoriske og skal udfyldes, før du kan vælge knappen OK.

  I feltet Leadlukkekode kan du vælge en af de eksisterende leadlukkekoder eller tilføje en ny kode. Du kan tilføje en ny kode ved at vælge Vælg fra komplet liste på listen og derefter vælge ny. På den nye tomme linje skal du udfylde felterne Kode, Type og Beskrivelse og derefter vælge knappen OK.

Sådan oprettes tilbud til leads

Du kan oprette salgstilbud for kontakter, der ikke er registreret som debitorer.

 1. I vinduet Leadoversigt skal du vælge leadet og derefter vælge handlingen Tildel salgstilbud. Vinduet Salgstilbud åbnes.
 2. Udfyld de relevante felter.

Sådan oprettes salgsordrer til leads

Du kan oprette salgsordrer ud fra de tilbud, som du har oprettet til leads. Før du kan oprette salgsordrer til dine kontaktpersoner, skal du oprette kontaktpersonen som debitor. Du kan finde flere oplysninger under Oprette en debitor, kreditor eller bankkonto fra en kontakt.

 1. I vinduet Leadoversigt skal du finde det lead, du har oprettet et salgstilbud til.
 2. Vælg handlingen Tildel salgstilbud. Vinduet Salgstilbud, der indeholder det salgstilbud, som du har knyttet til leadet, åbnes.
 3. Udfyld de øvrige felter, og vælg derefter handlingen Lav ordre.

Når du arbejder med leads, kan det være nødvendigt at afgive tilbud til den kontakt, som leadet vedrører.

Sådan slettes leads

Du kan slette lead, hvis du f.eks. har afsluttet en handel. Men du kan kun slette lukkede leads. Der er to måder at slette lukkede leads. Du kan slette individuelle lukkede leads fra vinduet Leadoversigt, eller du kan starte kørslen Slet lukkede leads for at slette flere leads baseret på et angivet kriterium.

Når du vil slette lukkede leads fra vinduet Leadoversigt, skal du vælge leadet og derefter vælge handlingen Slet.

Du sletter lukkede leads med kørslen Slet lukkede leads ved at følge disse trin:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Slet salgsmuligheder, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I afsnittet Lead skal angive filtre, der angiver de lukkede leads, der skal slettes.
 3. Vælg knappen OK.

Når du har slettet et lead, fjernes det automatisk fra vinduet Leadoversigt.

Sådan flyttes et lead via salgsprocesfaser

Hvis et lead følger en salgsproces, kan du flytte det frem eller tilbage i de forskellige faser, f.eks flytte til den næste eller forrige fase og også springe en fase over.

 1. Vælg handlingen Opdater i vinduet Leadoversigt. Opdater lead åbnes.
 2. Brug feltet Handlingstype til at flytte leadet gennem salgsprocesfaserne:
  • Næste flytter et lead én fase frem.
  • Spring over flytter et lead en eller flere faser frem i salgsprocessen, som du angiver i feltet Præsentation. Du kan kun springe faser over, der er indstillet til at tillade overspringning.
  • Forrige flytter et lead én fase tilbage.
  • Gå til flytter et lead en eller flere faser tilbage i salgsprocessen, som du angiver i feltet Præsentation.
  • Med Opdater kan du ændre oplysninger (f.eks. for at ændre vurderingen af succespotentialet eller de anslåede værdier) uden at flytte til en anden fase.
 3. Udfyld de øvrige felter efter behov, og vælg derefter knappen OK.

Se også

Salg
Oprette og administrere kontakter
Arbejde med Business Central