Forberede oprettelse af kontakter

Når du opretter kontakter, kan du angive specifikke oplysninger, f.eks. den branche som virksomhederne tilhører og dine forretningsmæssige forhold til kontakterne.

Før du opretter kontakter og registrerer oplysninger om forretningsforhold, skal du definere forskellige koder, som skal bruges til at tildele oplysningerne til virksomheder og personer. Der kan defineres koder til mailgrupper, brancher, forretningsforhold, webkilder, kompetenceniveau og ansvarsområder.

Når disse oplysninger er defineret, er det væsentligt mere organiseret at oprette kontakter, og det er langt mere effektivt, når du kan finde alle kontakter baseret på en bestemt gruppe. Hver gruppe i firmaet kan finde disse oplysninger, hvilket giver en meget bedre kommunikationen med disse kontakter.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Definere den forretningsrelation, som findes mellem din virksomhed og dine kontakter, f.eks. kundeemne, bank, konsulent eller serviceleverandør. Opsætning af forretningsrelationer i kontaktvirksomheder
Definere den branche, som dine kontakter tilhører, f.eks. detailbranchen eller automobilbranchen. Angive brancher i kontaktvirksomheder
Definer de mailgrupper, som du kan bruge til at identificere grupper af kontakter, som skal modtage de samme oplysninger. Definere mailgrupper i kontaktvirksomheder
Definer dine kontaktpersoners ansvarsområder. Oprette ansvarsområder for kontakter
Definere de kompetenceniveauer, som du vil bruge om dine kontaktpersoner. Definere kompetenceniveauer i kontakter
Definer webkilder (søgemaskiner og websteder), som du kan bruge, når du vil finde oplysninger om kontakterne på internettet. Definere webkilder i kontakter

Se også

Administrere kontakter
Administrere salgsleads
Arbejde med Business Central