Eksportere betalinger til en bankfil

Når du er klar til at bogføre betalinger til dine kreditorer eller refusioner til dine medarbejdere, kan du eksportere en fil med betalingsoplysningerne på kladdelinjerne i vinduet Udbetalingskladde. Derefter kan du overføre filen til din bank for at behandle de relaterede pengeoverførsler.

I den generelle version af Business Central bliver en global udbyder af tjenester til konvertering af bankoplysninger til ethvert filformat, som kræves af din bank, konfigureret og tilsluttet. I nordamerikanske versioner kan den samme tjeneste bruges til at sende betalingsfiler som elektronisk pengeoverførsel (EFT), men med en lidt anderledes proces. Se trin 6 i afsnittet "Sådan eksporterer du betalinger til en bankfil".

Bemærk

Inden du kan udlæse betalingsfiler fra betalingskladden, du skal angive det elektroniske format for den bankkonto, der anvendes, og du skal aktivere tjenesten til konvertering af bankdata. Du kan finde flere oplysninger i Oprette bankkonti og Konfigurere tjenesten til konvertering af bankdata. Desuden skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad eksport af betaling i vinduet Finanskladdenavne. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med finanskladder.

Brug vinduet Kreditoverførselsjournaler til at få vist de betalingsfiler, som er eksporteret fra betalingskladden. I dette vindue kan du også udlæse betalingsfiler igen i tilfælde af tekniske fejl eller filændringer. Bemærk dog, at de eksporterede EFT-filer ikke vises i dette vindue og ikke kan reeksporteres.

Sådan eksporterer du betalinger til en bankfil

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Udbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld udbetalingskladdelinjer, f.eks. ved hjælp af funktionen Lav kreditorbetalingsforslag. Du kan finde flere oplysninger i Lave kreditorbetalingsforslag.
 3. Udfyld felterne på betalingskladdelinjerne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Bemærk

Hvis du bruger elektroniske pengeoverførsler, skal du vælge enten Elektronisk betaling eller Elektronisk betaling-IAT i feltet Bankbetalingstype. Andre fileksporttjenester og deres formater kræver andre konfigurationsværdier i vinduerne Bankkontokort og Kreditors bankkontokort. Du får information om forkerte eller manglende konfigurationsværdier, når du prøver at eksportere filen.

 1. Når du har fuldført alle betalingskladdelinjer, skal du vælge handlingen Eksportér.

 2. I vinduet Eksportér elektroniske betalinger skal du udfylde felterne efter behov.

  Eventuelle fejlmeddelelser vises i faktaboksen Fejl i betalingsfil, hvor du også kan vælge en fejlmeddelelse for at se detaljerede oplysninger. Du skal løse alle fejl, før betalingsfilen kan eksporteres.

  Tip

  Når du bruger tjenesten til konvertering af bankdata, angiver en fælles fejlmeddelelse, at bankkontonummeret ikke har den længde, der kræves af din bank. For at undgå eller løse fejlen skal du fjerne værdien i feltet IBAN i vinduet Bankkontokort og derefter bruge feltet Bankkontonr. til at angive et bankkontonummer i det format, som kræves af din bank.

 3. I vinduet Gem som skal du angive den placering, filen eksporteres til, og derefter vælge Gem.

  Bemærk

  Hvis du bruger elektroniske pengeoverførsler, skal du gemme den kreditorindbetalingsformular, der oprettes, som et Word-dokument eller vælge at få den sendt som e-mail direkte til kreditoren. Betalingerne til føjes nu i vinduet Generer EFT-fil, hvor du kan oprette flere betalingsordrer sammen for at spare transmissionsomkostninger. Du kan finde flere oplysninger i følgende trin.

 4. I vinduet Udbetalingskladde skal du vælg handlingen Generer EFT-fil.

  I vinduet Generer EFT-fil vises alle betalinger, der er konfigureret til elektroniske pengeoverførsler, som du har eksporteret fra betalingskladden for en bestemt bankkonto, men som endnu ikke er oprettet, i oversigtspanelet Linjer.

 5. Vælg handlingen Generer EFT-fil for at eksportere én fil for alle EFT-betalinger.

 6. I vinduet Gem som skal du angive den placering, filen eksporteres til, og derefter vælge Gem.

Betalingsfilen til banken er eksporteret til den placering, du angiver, og du kan fortsætte med at overføre den til din elektroniske bankkonto og foretage de faktiske betalinger. Derefter kan du bogføre de eksporterede betalingskladdelinjer.

Sådan eksporteres betalinger, der repræsenterer debitorrefusioner

Nedenfor beskrives en løsning på, hvordan du eksporterer elektroniske refusionsbetalinger.

Forsigtigt

De betalingskladdelinjer, der oprettes, kan ikke bogføres, slettes eller annulleres.

 1. Opret kunden som kreditor. Navngiv kreditoren "Kunde X for refusioner" f.eks. Du kan finde flere oplysninger i Registrere nye kreditorer.
 2. På betalingskladdelinjen for kunden, kan du indstille feltet Kontotype til Debitor og feltet Dokumenttype til Refusion.
 3. Udfør de normale trin til eksport af betaling som beskrevet i afsnittet "Sådan eksporterer du betalinger til en bankfil".

Sådan planlægger du, hvornår eksporterede betalinger skal bogføres

Hvis du ikke vil bogføre en betalingskladdelinje for en eksporteret betaling, for eksempel fordi du venter på bekræftelse af, at transaktionen er blevet behandlet af banken, kan du bare slette kladdelinjen. Når du senere opretter en betalingskladdelinje for at betale det resterende beløb på fakturaen, kan du i feltet Samlet eksporteret beløb se, hvor meget af betalingsbeløbet der allerede er blevet eksporteret. Du kan også finde detaljerede oplysninger om den eksporterede total ved at vælge knappen Poster i kreditoverførselsjournal for at se detaljer om eksporterede betalingsfiler.

Hvis du følger en proces, hvor du ikke bogfører betalinger, før du har fået bekræftet, at de er blevet behandlet i banken, kan du gøre dette på to måder.

 • I en betalingskladde med foreslåede betalingslinjer kan du sortere på enten kolonnen Eksporteret til betalingsfil eller Samlet eksporteret beløb og derefter slette betalingsforslag for åbne fakturaer for betalinger, der allerede er foretaget, og du ikke vil foretage betalinger af.
 • I vinduet Lav kreditorbetalingsforslag, hvor du angiver, hvilke betalinger der indsættes i betalingskladden, kan du også markere afkrydsningsfeltet Spring over eksporterede betalinger, hvis du ikke vil indsætte kladdelinjerne til betalinger, der allerede er eksporteret.

Du kan se oplysninger om eksporterede betalinger ved at vælge handlingen Historik for eksporterede betalinger.

Sådan reeksporter du betalinger til en bankfil

Du kan eksportere betalingsfiler igen fra vinduet Kreditoverførselsjournaler. Før du sletter eller bogfører betalingskladdelinjer, kan du også geneksportere betalingsfilen fra vinduet Udbetalingskladde ved bare at eksportere den igen. Hvis du har slettet eller bogført betalingskladdelinjerne efter at have eksporteret dem, kan du geneksportere den samme betalingsfil fra vinduet Kreditoverførselsjournaler. Vælg linjen for batch af kreditoverførsler, du vil eksportere igen, og brug derefter handlingen Reeksportér betalinger til fil.

Bemærk

Eksporterede EFT-filer vises ikke i vinduet Kreditoverførselsjournaler og kan ikke reeksporteres.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kreditoverførselsjournaler, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den betalingseksport, du vil eksportere igen, og vælg derefter handlingen Reeksportér betalinger til fil.

Se også

Gæld
Opsætning af indkøb
Arbejde med Business Central