Oprette sager

Når du starter et nyt projekt, skal du oprette et sagskort med integrerede sagsopgaver og sagsplanlægningslinjer, opdelt i to niveauer.

Det første niveau består af sagsopgaver. Da al bogføring henviser til en sagsopgave, skal du oprette mindst én sagsopgave pr. sag. Når sagen indeholder mindst én sagsopgave, kan du oprette sagsplanlægningslinjer og bogføre forbruget i sagen.

Det andet lag består af sagsplanlægningslinjer, der angiver den detaljerede brug af ressourcer, varer og diverse regnskabsmæssige udgifter.

Den lagdelte struktur giver dig mulighed for at opdele sagen i mindre opgaver og dermed angive mere detaljerede oplysninger i budgetter, rekvisitioner og registreringer. Desuden får du indsigt i, hvordan en sag skrider frem. Du kan f.eks. spore, om du opfylder udpegede milepæl, eller om du overholder tidsplanen for opfyldelse af forventninger til budgettet.

Bemærk

Handlingen Ny sag i Projektleder-rollecenteret starter en assisteret opsætning, som vejleder dig gennem trinnene til oprettelse af integrerede opgaver og planlægningslinjer. Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan trinnene udføres manuelt.

Sådan oprettes et sagskort

Du kan oprette et sagskort og derefter oprette sagsopgavelinjer og sagsplanlægningslinjer for det.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sager, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Ny, og udfyld derefter felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
 3. For at angive sagen med oplysninger om andre sager skal du vælge handlingen Kopier sag, udfylde felterne efter behov, og derefter vælge knappen OK.

Bemærk

Hvis du bruger timesedler i din sag, skal du også tildele en ansvarlig person. Denne person kan godkende timesedler for medarbejderopgaver, der er knyttet til sagen. Der er flere oplysninger i Konfigurere timesedler.

Sådan oprettes opgaver for en sag

Når du opretter en sag, skal du også angive de forskellige opgaver, som sagen indeholder. Det gør du ved at tilføje nye linjer i oversigtspanelet Opgaver i vinduet Jobkort, en opgave pr. linje. Hver sag skal have mindst én opgave.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sager, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn sagskortet for den relevante sag.
 3. På oversigtspanelet Opgaver skal du udfylde felterne efter behov på en ny linje.
 4. For at indrykke opgaver og oprette et hierarki, skal du vælge handlingen Opgaver og derefter vælge handlingen Indryk sagsopgaver.
 5. Gentag trin 3 og 4 for alle de opgaver, du skal bruge for sagen.
 6. For at angive sagsopgaverne med oplysninger om andre sagsopgaver skal du vælge handlingen Kopier sagsopgaver fra, udfylde felterne efter behov, og derefter vælge knappen OK.

Sådan oprettes planlægningslinjer for en sag

Du kan begrænse dine nye sagsopgaver på sagsplanlægningslinjer. En planlægningslinje kan bruges til at hente alle oplysninger, du vil spore for en sag. Du kan bruge planlægningslinjer til at tilføje oplysninger, f.eks. hvilke ressourcer der kræves, eller til at hente de varer, der er brug for til at udføre sagen. Hvis du f.eks. har til opgave at få kundens godkendelse af en sag, kan du knytte den pågældende opgave til planlægningslinjer for varer, f.eks. et møde med kunden og tildelelse af en ressource.

En sagsplanlægningslinje han være en af følgende typer.

Enhedstype Beskrivelse
Budget Viser forventet forbrug og omkostninger i forbindelse med sagen, typisk i et projekt af typen tidspunkt og materialer. Planlægningslinjer af denne type kan ikke faktureres.
Fakturerbar Viser forventet fakturering til kunden, typisk i et fast pris-projekt.
Både budget og fakturerbar Viser budgetteret forbrug, der er lig med, hvad du vil fakturere.

Bemærk! Når du angiver oplysninger på sagsplanlægningslinjer, udfyldes omkostningsoplysninger automatisk. Omkostning, pris og rabat for ressourcer og varer er f.eks. først baseret på de oplysninger, der er defineret på ressource- og varekort.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sager, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn et relevant sagskort.
 3. Vælg en sagsopgave, hvor feltet Sagsopgavetype indeholder Bogføring, og vælg derefter handlingen Sagsplanlægningslinjer.
 4. I vinduet Sagsplanlægningslinjer skal du udfylde felterne på en ny linje efter behov.
 5. Gentag trin 3 og 4 for alle planlægninglinjer, du skal bruge for sagsopgaven.

Se også

Projektstyring
Finans
Køb
Salg
Arbejde med Business Central