Administrere sagsbudgetter

Du kan oprette et budget for hver sag. Budgettet bruges til at planlægge de ressourcer, som du kan allokere til en sag. Budgettet kan enten være generelt med få poster, eller det kan indeholde flere poster, der er inddelt i aktivitetsniveauer. Du kan derefter sammenligne de budgetterede beløb med det faktiske forbrug som registreret i sagskladden. Ved at overvåge forskellene mellem det faktiske forbrug og det budgetterede forbrug kan du kontrollere et igangværende projekt og forbedre kvaliteten af fremtidige sager ved at reducere risikoen for at undervurdere omkostningerne.

Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du vurderer budgetterede omkostninger under planlægningen. Du kan finde oplysninger om registrering af budgetterede og faktiske sagspriser og -omkostninger i Registrere forbrug for sager.

Sådan vurderes de budgetterede omkostninger for en sag

Når en debitor vil have oplyst prisen for en sag, som faktureres på basis af forbrug, skal du bestemme det budgetterede kostbeløb for sagen. Det gør du i vinduet Sagsopgavelinjer.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sager, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn en relevant sag.
  3. Vælg en opgavelinje af typen Bogføring, og vælg derefter handlingen Sagsplanlægningslinjer.
  4. Udfyld felterne på en ny linje efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

For feltet Linjetype skal du se følgende oplysninger.

Linjetype Beskrivelse
Både budget og fakturerbar De kost- og prisbeløb, der er angivet på planlægningslinjen, er de budgetterede kostbeløb for netop denne planlægningslinje. Prisbeløbet vil blive faktureret.
Budget Kunden faktureres ikke for forbruget. Forbrug overføres ikke til en faktura, men vil stadig blive brugt i VIA-beregningen.
Fakturerbar Kunden faktureres for forbruget. Forbrug overføres til fakturaen, baseret på det antal, der er angivet i feltet Antal til overførsel til faktura.

Bemærk

Feltet Planlægningsdato for planlægningslinjen er den dato, hvor forbrug, der vedrører planlægningslinjen, forventes at fuldføres. Det er også den dato, hvor planlægningslinjen kan overføres til en salgsfaktura og bogføres.

Bemærk

Når du udfylder feltet Antal, beregnes og udfyldes alle oplysninger om salgsbeløb og kostbeløb for planlægningslinjen. Du kan redigere dem når som helst.

I vinduet Jobkort , kan du nu se en oversigt over de samlede budgetterede omkostninger, budgetteret pris, fakturerbare omkostninger og fakturerbar pris for hver opgave.

Du kan finde oplysninger om registrering af budgetterede og faktiske sagspriser og -omkostninger i Registrere forbrug for sager.

Se også

Projektstyring
Finans
Køb
Salg
Arbejde med Business Central