Administrere sagsforsyninger

Administration af projektforsyninger i form af varer, tjenester og udgifter er et integreret og vigtigt aspekt af udførelse af alle sager. Du kan benytte lagerbeholdningsantal eller oprette sagsspecifikke køb vha. købsordrer eller købsfakturaer. Et servicejob på en computer kræver f.eks. en ny disk. Du opretter en købsfaktura for at købe en ny disk og registrerer den sag, disken skal bruges i.

Hvis købsprocessen ikke kræver, at den fysiske transaktion registreres separat, kan købet behandles i vinduet Finanskladde for sag. Du kan finde flere oplysninger under Registrere forbrug for sager.

Sådan køber du varer eller tjenesteydelser for en sag

Følgende procedure viser, hvordan du bruger en købsfaktura til at købe produkter for en sag. Samme fremgangsmåde anvendes, når du anvender en købsordre.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Købsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg handlingen Ny, og udfyld felterne efter behov. Du kan finde flere oplysninger under Registrere køb.

 3. I felterne Sagsnr. og Sagsopgavenr. skal du vælge oplysningerne, for den sag, som du vil købe varer eller tjenester til. Brug funktionen Vis kolonner, hvis feltet ikke vises. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse dit arbejdsområde.

  Den værdi, du har valgt i feltet Sagslinjetype, angiver, om der oprettes en planlægningslinje, når du bogfører forbruget af varen. Hvis feltet indeholder Fakturerbar, oprettes der sagsplanlægningslinjer, som er klar til blive faktureret til kunden. Du kan finde flere oplysninger i Fakturere sager.

 4. Vælg handlingen Bogfør.

Sådan får du vist værdien for køb for en sag

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sager, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn et relevant sagskort.

  På oversigtspanelet Opgaver viser feltet Udestående ordrer det samlede udestående beløb i lokal valuta for lagervarer og tjenester på købsdokumenter for sagsopgavelinjen.

  Feltet Modt. beløb (ufakt.) viser værdien af de varer, der er leveret på købsdokumenter, men endnu ikke faktureret.

 3. Vælg et af felterne for at åbne vinduet Købslinjer, hvor kan du gennemse oplysninger om de relaterede købsdokumentlinjer, herunder hvilke varer eller tjenesteydelser der er modtaget.

Sådan bogføres en sagsrelateret udgift

Hvis der påløber specielle udgifter eller engangsudgifter, kan du bruge vinduet Finanskladde for sag til at bogføre dem direkte til den relevante sagskonto.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sagsfinanskladde, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Opret en ny linje, og angiv oplysninger om udgiften, inklusive oplysninger i felterne Sagsnr. og Sagsopgavenr.
 3. Når kladden er fuldført, skal du vælge handlingen Bogfør.

Se også

Projektstyring
Finans
Køb
Salg
Arbejde med Business Central