Registrere forbrug for sager

I vinduet Sagsplanlægningslinjer kan du gennemse og registrere forbrug på forskellige dele af din sag, der automatisk opdateres, når du ændrer eller overfører oplysninger mellem sag og sagskladder eller sagsfakturaer. Dette kræver, at du har oprettet en sag, så Anvend anvendelseslink er aktiveret. Der er flere oplysninger i Konfigurere sager.

F.eks. kan du angive antallet af en ressource, og hvilken mængde, der skal overføres til sagskladden, for planlægningslinjer af typen Budget. Hvis planlægningslinjens type er Fakturerbar, kan du angive antallet af ressourcen, og angive hvilket antal, der skal overføres til en faktura. Ved at sammenligne det antal, der er blevet overført til kladden eller fakturaen med restantallet, kan du hurtigt gennemgå anvendelsesoplysninger.

Følgende procedurer beskrives, hvordan du kan registrere faktiske (fakturerbare) eller budgetterede sagspriser og -omkostninger. Du kan finde oplysninger om vurdering af budgetterede værdier under planlægning under Administrere sagsbudgetter.

Sådan registreres forbrug for en sagsplanlægningslinje af typen Budget

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sager, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Markér den relevante sag, og vælg derefter handlingen Sagsplanlægningslinjer.

 3. Vælg en sagsplanlægningslinje af typen Budget eller Både budget og fakturerbar, som du vil registrere forbruget for.

 4. I feltet Antal, der skal overføres til kladde skal du angive det nummer, du vil overføre. Standardantallet er den værdi, du angiver i feltet Antal.

  Feltet Restantal viser det antal, der mangler for at afslutte sagen og blive overført til kladden.

 5. Vælg handlingen Opret sagskladdelinjer.

 6. I vinduet Kopier sag til sagsplanlægningslinje skal du udfylde felterne efter behov og derefter vælge knappen OK. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

 7. Vælg handlingen Åbn sagskladde.

 8. I vinduet Sagskladde skal du markere den relevante linje, og derefter vælge handlingen Bogfør.

 9. I vinduet Sagsplanlægningslinjer skal du gennemgå det registrerede forbrug ved at holde øje felterne Antal, Restantal og Antal, der skal overføres til kladde.

 10. Gentag trin 3 til 8 for at registrere ekstra forbrug.

Sådan registreres forbrug for en sagsplanlægningslinje af typen Fakturerbar

I den næste opgave kan du også registrere forbrug, men for en sagsplanlægningslinje af typen Fakturerbar. I dette tilfælde skal du typisk fakturere dit forbrug, men du kan også overføre det til en kladde. Men, hvis du gør det, oprettes der en sagsplanlægningslinje af typen Budget, der skal svare til den fakturerbare linje. Du kan finde flere oplysninger i Administrere sagsbudgetter.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sager, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Markér den relevante sag, og vælg derefter handlingen Sagsplanlægningslinjer.

 3. Vælg en sagsplanlægningslinje af typen Fakturerbar, som du vil registrere forbruget for.

 4. I feltet Antal, der skal overføres til faktura skal du angive det nummer, du vil overføre. Standardantallet er den værdi, du angiver i feltet Antal.

  Feltet Antal til fakturering viser det antal, der mangler for at afslutte sagen og blive faktureret.

 5. Vælg handlingen Opret salgsfaktura.

 6. I vinduet Kopier til salgsfaktura for sag skal du udfylde felterne efter behov, og derefter vælge knappen OK.

 7. I vinduet Sagplanlægningslinjer skal du markere den relevante linje, og derefter vælge handlingen Bogfør.

 8. Gennemgå det registrerede forbrug ved at observere felterne Antal, Antal til fakturering, Antal til overførsel til faktura og, hvis salgsfakturaen er blevet bogført, feltet Fakt. antal.

 9. Gentag trin 3 til 8 for at registrere ekstra forbrug.

 10. For at gennemse en relateret bogført salgsfaktura skal du vælge handlingen Salgsfakturaer/kreditnotaer.

 11. Vælg den relevante faktura i vinduet Sagsfakturaer, og vælg derefter Åbn salgsfaktura/-kreditnota.

Sådan oprettes sagskladdelinjer fra sagsplanlægningslinjer

Når du er klar til at bogføre finansielle oplysninger for sager, skal du oprette sagskladdelinjer, som du kan bogføre.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sager, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Markér en relevant åben sag, og vælg derefter handlingen Sagsplanlægningslinjer.
 3. I vinduet Sagsplanlægningslinjer, på en relevant sagsplanlægningslinje i feltet Antal, der skal overføres til kladde, skal du angive det antal, du vil overføre til en sagskladde.
 4. Vælg handlingen Opret sagskladdelinjer.
 5. I vinduet Kopier sag til sagsplanlægningslinje skal du udfylde felterne efter behov.
 6. Vælg knappen OK. Sagskladdelinjer oprettes.
 7. Hvis du vil kontrollere overførslen, skal du åbne det relevante sagskladdenavn og kontrollere posterne.
 8. Når sagskladdelinjerne er fuldført, skal du vælge handlingen Bogfør.

Sådan oprettes sagskladdelinjer manuelt

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sagskladder, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I feltet Kladdenavn skal du vælge et relevant sagskladdenavn.
 3. På en ny linje skal du angive bilagsnummer, sagsnummer, sagsopgavenummer, type og mængde af den type, der forbruges.
 4. Når sagskladdelinjerne er fuldført, skal du vælge handlingen Bogfør.

Sådan gennemgås planlægningslinjerne for en sagspost

Når du har bogført sagskladdelinjer, kan du se de planlægningslinjer, der er knyttet til posterne i sagskladden, der er blevet bogfør.

Bemærk

Dette kræver, at afkrydsningsfeltet Anvend anvendelseslink er blevet valgt til sagen eller er standardindstillingen for alle sager i organisationen. Der er flere oplysninger i Konfigurere sager.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sagskladder, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg en relevant sagskladde, og vælg derefter handlingen Poster.
 3. I vinduet Sagsposter skal du vælge handlingen Vis tilknyttede sagsplanlægningslinjer.

Se også

Projektstyring
Finans
Køb
Salg
Arbejde med Business Central