Opsætte sager

I vinduet Sagsopsætning skal du angive, hvordan du vil bruge bestemte sagsfunktioner.

På de individuelle sagskort skal du angvie priser for sagsvarer, sagsressourcer og sagsfinanskonti, og du skal oprette sagsbogføringsgrupper.

Sådan angives generelle oplysninger for sager

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sagsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Bemærk

Afkrydsningsfeltet Anvend anvendelseslink er temmelig komplekst og forklares derfor i følgende afsnit.

Sådan definerer du sagsforbrugssporing

Når du ekspederer en sag, kan du få flere oplysninger om forbruget i forhold til din plan. Det kan du nemt gøre ved at oprette en tilknytning mellem dine sagsplanlægningslinjer og det faktiske forbrug. På denne måde kan du holde styr på dine omkostninger og nemt se, hvor meget arbejde, der mangler at blive udført. Som standard er sagsplanlægningslinjetypen Budget, men brug af linjetypen Både budget og fakturerbar har samme virkning.

Hvis du vælger afkrydsningsfeltet Anvend anvendelseslink, kan du gennemse oplysninger på sagsplanlægningslinjen. Du kan angive antallet af ressourcen, varen eller finanskontoen, og derefter angive, hvilket antal du vil overføre til sagskladde. I feltet Restantal på sagsplanlægningslinjen kan du se, hvad der stadig mangler at blive overført og bogført på sagskladden.

Når afkrydsningsfelt Anvend anvendelseslink er markeret, og sagsplanlægningslinjetypen er Fakturerbar, opretter Financials en sagsplanlægningslinje af typen Budget, når du har bogførrt kladdelinjen.

Bemærk

Hvis afkrydsningsfeltet Anvend anvendelseslink på sagskortet er markeret, og feltet Linjetype på sagskladdelinjen er tomt, oprettes nye sagsplanlægningslinjer for linjetypen Budget, når du bogfører sagskladdelinjerne. Hvis afkrydsningsfeltet Anvend anvendelseslink på sagskortet ikke er markeret, og feltet Linjetype på sagskladdelinjen er tomt, oprettes ingen nye sagsplanlægningslinje, når du bogfører sagskladdelinjerne. Du kan finde flere oplysninger under Registrere forbrug for sager.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sagsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Marker eller fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Anvend anvendelseslink .

Bemærk

Du kan angive en anden indstilling i afkrydsningsfeltet Anvend anvendelseslink på de enkelte sagskort. I så fald tilsidesætter indstillingen for denne sag den generelle standardindstilling beskrevet ovenfor.

Sådan oprettes priser for sagsressourcer

Du kan oprette specifikke priser for ressourcer for en sag. Du bruger vinduet Ressourcepriser for sag.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sager, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Markér den relevante sag, og vælg derefter handlingen Ressourcer.
 3. I vinduet Sagsressourcepriser skal du udfylde felterne efter behov.

De valgfrie oplysninger i felterne Sagsopgavenr., Arbejdstype, Valutakode, Linjerabatpct. og Kostprisfaktor bruges i sagsplanlægningslinjerne og forbrugskladderne, når ressourcen angives og tilføjes til sagen.

Værdien i feltet Enhedspris for ressourcen vil blive anvendt i sagsplanlægningslinjerne og sagskladderne, når denne ressource, en ressource, der er tildelt ressourcegruppen, eller en hvilken som helst ressource angives.

Bemærk

Denne pris vil altid tilsidesætte eventuelle priser i det eksisterende vindue Ressourcesalgspris/Ressourcegruppe.

Sådan oprettes priser for sagsvarer

Du kan oprette specifikke priser for varer for en sag. Det gør du i vinduet Sagsvarepriser.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sager, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Markér den relevante sag, og vælg derefter handlingen Vare.
 3. I vinduet Sagsvarepriser skal du udfylde felterne efter behov.

De valgfrie oplysninger i felterne Sagsopgavenr., Valutakode og Linjerabat % bruges i sagsplanlægningslinjerne og forbrugskladderne, når ressourcen angives og tilføjes til sagen.

Værdien i feltet Enhedspris for varen bruges i sagsplanlægningslinjerne og sagskladderne, når varen angives.

Bemærk

Prisen vil altid tilsidesætte den normale debitorpris (“bedste pris”-mekanismen) for varer. Hvis du vil bruge den normale debitorpris, skal du ikke oprette sagsvarepriser.

Sådan oprettes priser for finanskonti for sag

Du kan oprette specifikke priser for regnskabsmæssige udgifter for en sag. Det gør du i vinduet Sagsfinanskontopriser.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sager, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Markér den relevante sag, og vælg derefter handlingen Finanskonto.
 3. I vinduet Sagsfinanskontopriser skal du udfylde felterne efter behov.

De valgfrie oplysninger i felterne Sagsopgavenr., Valutakode, Linjerabatpct., Kostprisfaktor og Kostpris bruges i sagsplanlægningslinjerne og sagskladderne, når denne finanskonto angives og tilføjes til sagen.

Værdien i feltet Kostpris for finanskontosagsudgiften bruges i sagsplanlægningslinjerne og sagskladderne, når denne finanskonto angives.

Sådan oprettes sagsbogføringsgrupper

Et aspekt af planlægningssager er at beslutte, hvilke bogføringkonti, der skal bruges til sagsomkostninger. Hvis du vil bogføre sager, skal du oprette konti til bogføring for hver sagsbogføringsgruppe. En bogføringsgruppe repræsenterer en kæde mellem sagen, og hvordan den bør behandles i Finans. Når du opretter en sag, kan du angive en bogføringsgruppe, og som standard knyttes hver opgave, du opretter for sagen, til denne bogføringsgruppe. Når du opretter opgaver, kan du tilsidesætte standardindstillingen og vælge en bogføringsgruppe, der passer bedre.

Bemærk

De nødvendige konti, der skal bogføres til i tabellen over konti skal oprettes, før du kan oprette bogføringsgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere eller ændre kontoplanen.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sagsbogf.grupper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Ny, og udfyld derefter kontofelterne som beskrevet i følgende tabel.
Feltet Konto Beskrivelse
Kode En kode for bogføringsgruppen. Du kan indtaste op til 10 tegn inkl. mellemrum.
Konto til VIA-omkostning VIA-kontoen for den beregnede omkostning for sagens VIA, som er en anlægsaktivkonto på balancen.
Konto til periodisk VIA-omkostning En konto til metoden Kostværdi eller Salgsomkostning til beregning af VIA, som er en kreditorkonto for skyldige omkostninger på balancen. Der bogføres til denne konto, når VIA-reguleringen kræver, at de forbrugsomkostninger, der er bogført til resultatopgørelsen, forhøjes.
Konto til anvendt sagsomkostning En modkonto til kontoen til VIA-omkostninger, som er en kontra for en konto med negative udgifter.
Konto til anvendte vareomkostninger En modkonto til kontoen til VIA-omkostninger, som er en kontra for en konto med negative udgifter.
Konto til anvendte ressourceomkostninger En modkonto til kontoen til VIA-omkostninger, som er en kontra for en konto med negative udgifter.
Konto til anvendte omkostninger En modkonto til kontoen til VIA-omkostninger, som er en kontra for en konto med negative udgifter.
Konto til regulering af sagsomkostning Modkontoen til kontoen til de periodiske VIA-omkostninger, som er en udgiftskonto.
Driftskonto (budget) Den salgskonto, der vil blive brugt til finansudgifter i sagsopgaver med denne bogføringsgruppe. Hvis den er tom, bruges den finanskonto, som blev angivet på sagsplanlægningslinjen.
Konto til periodisk VIA-salg VIA-kontoen for den beregnede salgsværdi af VIA, som er en konto for periodiske indtægter på balancen. Der bogføres til denne konto, når VIA-reguleringen kræver, at den registrerede omsætning, skal forhøjes.
Konto til faktureret VIA-salg Kontoen for den fakturerede salgsværdi af VIA, som ikke kan registreres. Det er en konto til ikke-indtjent omsætning på balancen.
Konto til anvendt sagssalg Modkontoen til kontoen til det fakturerede VIA-salg, som er en kontraindtægtskonto.
Konto til justering af sagssalg Modkontoen til sagssalgskontoen for VIA, som er en indtægtskonto.
Konto til realiserede omkostninger Den udgiftskonto, som indeholder de registrerede omkostninger for sagen. Det er normalt en debetafrundingskonto.
Konto til realiseret salg Den indtægtskonto, som indeholder den registrerede indtægt for sagen. Det er normalt en kreditafrundingskonto.

Se også

Oprette projektstyring
Administrere projekter
Finans
Køb
Salg
Arbejde med Business Central