Administrere gemte indstillinger i rapporter

Afhængigt af den rapport, der køres, kan du få vist en side, hvor du kan angive bestemte indstillinger og filtre for at ændre, hvilke data der medtages i den genererede rapport. Denne side kaldes rapportanmodningssiden. En rapport kan medtage én eller flere gemte indstillinger, som du kan anvende til rapporten fra anmodningssiden. Gemte indstillinger er grundlæggende foruddefinerede indstillinger og filtre. Med gemte indstillinger kan du hurtigt og pålideligt generere ensartede rapporter, der indeholder de korrekte data.

Du kan se de gemte indstillinger, der er tilgængelige for en rapport, i afsnittet Gemte indstillinger på rapportanmodningssiden.

Sådan anvendes gemte indstillinger til en rapport

  1. Åbn rapporten.

    Rapportanmodningssiden vises.

  2. I sektionen Gemte indstillinger på siden skal du angive feltet Navn til de gemte indstillinger, du vil bruge.

    Afsnittet Gemte indstillinger vises kun, hvis rapporten er blevet kørt før, eller hvis der findes poster for gemte indstillinger. Posten for gemte indstillinger, som kaldes Sidst anvendte indstillinger og filtre, er altid tilgængelig. Disse indstillinger er de værdier for indstillinger og filtre, som blev brugt, sidste gang du kørte rapporten.

Administrere gemte rapportindstillinger for brugere

Hvis du har de nødvendige tilladelser, kan du få vist, oprette og redigere de gemte indstillinger for alle rapporter for alle brugere i virksomheden. Du kan tildele gemte indstillinger for en rapport til enkelte brugere eller alle brugere i virksomheden.

Du administrerer gemte indstillinger fra side 1506 Rapportindstillinger. Du åbner denne side ved at vælge ikonet Søg efter side eller rapport, angive Rapportindstillinger og derefter vælge det relaterede link.

Fra siden Rapportindstillinger kan du oprette nye indstillinger fra bunden, eller du kan kopiere og redigere eksisterende indstillinger. Hvis du vil ændre indstillinger og filtre for en indstilling, skal du vælge handlingen Rediger.

Bemærk

Funktionen for gemte indstillinger for rapporter er kun relevant, hvis egenskaben SaveValues for anmodningssiden er angivet til Ja. Egenskaben SaveValues angives i udviklingsmiljøet.

Vigtigt

Hvis du opretter et element for gemte indstillinger for alle brugere, og det hedder det samme som en eksisterende gemt indstilling for en bestemt bruger, kan den pågældende bruger ikke anvende de gemte indstillinger, der er tildelt til alle. I feltet Gemte indstillinger på rapportanmodningssiden får brugeren vist to valgmuligheder for gemte indstillinger med det samme navn. Men uanset hvilken indstilling brugeren vælger, anvendes de brugerspecifikke gemte indstillinger.

Se også

Arbejde med rapporter