Registrere nye debitorer

Debitorer er kilden til din indtægt. Du skal registrere hver debitor, du sælger til som et debitorkort. Debitorkort indeholder de oplysninger, som er en forudsætning for at sælge produkter til debitoren. Du kan finde flere oplysninger i Fakturere salg og Registrere nye varer.

Før du kan registrere nye debitorer, skal du oprette forskellige salgskoder, som du kan vælge mellem, når du udfylder debitorkort. Der er flere oplysninger i Konfigurere salg.

Bemærk

Hvis der er debitorskabeloner for forskellige debitortyper, vises der automatisk et vindue, når du opretter et nyt debitorkort, hvorfra du kan vælge en passende skabelon. Hvis der kun er én debitorskabelon, bruger nye debitorkort altid denne skabelon.

Sådan oprettes et nyt debitorkort

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.

 2. I vinduet Debitorer skal du vælge handlingen Ny.

  Hvis der kun er ét debitorbilag, åbnes der et nyt debitorkort, hvor nogle felter er udfyldt med oplysninger fra skabelonen.

  Hvis der er mere end én debitorskabelon, åbnes der automatisk et vindue, hvor du kan vælge en debitorskabelon. I dette tilfælde skal du følge de næste to trin.

 3. I vinduet Vælg en skabelon til en ny debitor skal du vælge den skabelon, som du vil bruge til det nye debitorkort.

 4. Vælg knappen OK. Et nyt debitorkort åbnes med nogle felter udfyldt med oplysninger fra skabelonen.

 5. Fortsæt med at udfylde eller ændre felterne på debitorkortet efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

I oversigtspanelet Salgspriser kan du se specialpriser eller rabatter, som du tildeler til debitoren, hvis bestemte kriterier opfyldes, f.eks. vare, mindste ordrestørrelse eller slutdato. Hver række repræsenterer en specialpris- eller en linjerabat. Hver kolonne repræsenterer et kriterium, der skal anvendes for at garantere den specialpris, du angiver i feltet Enhedspris eller den linjerabat, som du angiver i feltet Linjerabatpct. Du kan finde flere oplysninger under Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler.

Debitoren er nu registreret, og debitorkortet er klar til at blive brugt i salgsdokumenter.

Hvis du vil bruge dette debitorkort som skabelon, når du opretter nye debitorkort, kan du gemme det som en skabelon. Du kan finde flere oplysninger i følgende afsnit.

Sådan gemmes debitorkortet som en skabelon

 1. I vinduet Debitorkort skal du vælge handlingen Gem som skabelon. Vinduet Debitorskabelon åbnes med debitorkortet som skabelon.
 2. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
 3. Hvis du vil genbruge dimensioner i kladder, skal du vælge handlingen Dimensioner. Vinduet Skabeloner til dimensioner åbnes med alle dimensionsværdikoder, der er konfigureret for debitoren.
 4. Rediger eller angiv dimensionskoder, der skal gælde for nye debitorkort, oprettes ved hjælp af skabelonen.
 5. Når du har fuldført skabelonen for den nye debitor, skal du vælge knappen OK.

Debitorskabelonen føjes til listen over debitorskabeloner, så du kan bruge den til at oprette nye debitorkort.

Se også

Oprette nummerserie
Salg
Konfigurere salg
Arbejde med Business Central