Konfigurere dokumentafsendelsesprofiler

Du kan oprette hver debitor med en foretrukken metode til afsendelse af salgsdokumenter, så du ikke behøver at vælge en afsendelsesindstilling, hver gang du vælger handlingen Bogfør og send.

I vinduet Profiler for afsendelse af dokumenter skal du oprette forskellige afsendelsesprofiler, som du kan vælge i feltet Dokumentafsendelsesprofil på et debitorkort. Du kan markere afkrydsningsfeltet Standard for at angive, at dokumentafsendelsesprofilen er standardprofilen for alle debitorer, bortset fra debitorer, hvor feltet Dokumentafsendelsesprofil er udfyldt med en anden afsendelsesprofil.

Når du vælger handlingen Bogfør og send i et salgsdokument, viser dialogboksen Bekræftelse af bogfør og send den afsendelsesprofil, der bruges, enten den, der er konfigureret for kunden, eller standard for alle debitorer. Du kan ændre afsendelsesprofil for salgsdokumentet i dialogboksen. Du kan finde flere oplysninger i Fakturere salg.

Sådan konfigurerer du dokumentafsendelsesprofil

  1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Dokumentafsendelsesprofiler, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet Dokumentafsendelsesprofil skal du vælge handlingen Ny.
  3. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Angive en afsendelsesprofil på et debitorkort

  1. Vælg ikonet Elpære, der åbner funktionen Fortæl mig, angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn kortet for den debitor, som du vil angive en afsendelsesprofil for.
  3. I feltet Dokumentafsendelsesprofil skal du vælge en profil, du har konfigureret som beskrevet ovenfor.

Se også

Konfigurere salg
Salg
Arbejde med Business Central